Aerial top view city traffic road on 4-way street intersection circle roundabout in bangkok, thailand.
Právo24 ledna, 2023

Autoři představují nový komentář zákona o silničním provozu

Jedinečný komentář zákona o silničním provozu, který bude již brzy v ASPI, nabízí odpovědi na otázky, na které dosud teorie ani praxe neposkytují jednoznačné odpovědi. Co všechno komentář popisuje a jakým způsobem autoři Daniel Novopacký, Pavel Vetešník a Karel Bezděkovský přistoupili k jednotlivým tématům s přesahem do dalších oborů práva, popisují v reportáži.

Autoři jedinečného komentáře zákona o silničním provozu v krátké reportáži
Back To Top