JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. působí od roku 2007 jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na oblast ochrany duševního vlastnictví (souběžná ochrana designu, autorských práv a ochranných známek) a občanského práva. Je autorem knihy „Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla“ (WK, 2012) a spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů (Wolters Kluwer ČR, 2015).

No Related Media found.
Back To Top