Specializuje se na veřejnou správu, správní a ústavní právo, správní a ústavní soudnictví, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy, legislativu a vzdělávání v oblasti práva. V letech 2007 až 2013 působil jako náměstek ministrů spravedlnosti pro legislativu a informatiku, podílel se na přijetí řady nových zákonů, včetně nového trestního a občanského zákoníku, řídil projekt eJustice a reformy doručování.

No Related Media found.
Back To Top