1. srpna 2022

Ukrajina a stanovisko společnosti Wolters Kluwer

Celý svět sleduje invazi na Ukrajinu s rostoucím zděšením a neuvěřením. Wolters Kluwer stojí za Ukrajinou a mezinárodním společenstvím při odsuzování této neospravedlnitelné agrese, která vyvolala humanitární krizi v srdci Evropy.

Nadále podporujeme Ukrajinu a zasažený region mnoha způsoby. Místní týmy v přímo postiženém regionu a zbytek našich týmů v Evropě a po celém světě nabízejí širokou škálu podpory, včetně poskytování finanční pomoci, ubytování, zásob, oblečení, vybavení, pracovních prostor a dalších.

Naše týmy ve zdravotnictví poskytují poskytovatelům zdravotní péče na Ukrajině a v regionu v nouzi trvalý zákaznický přístup ke službě UpToDate a účastní se programu Research4Life, který je součástí programu WHO Hinari, s cílem poskytnout přístup k obsahu odborných časopisů pro ukrajinská zdravotnická zařízení. Divize Legal & Regulatory zpřístupňuje právníkům zdroje právních informací na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Wolters Kluwer také poskytuje značné dary organizacím, které se specializují na pomoc uprchlíkům a dalším postiženým ruskou invazí, včetně Červeného kříže.

Pracovní příležitosti pro kandidáty vysídlené ukrajinskou válkou

Wolters Kluwer podporuje Ukrajinu a vítá kandidáty vysídlené válkou. Nabízíme kariérní příležitosti na mnoha technologických pozicích v Polsku a Rumunsku a další pozice v celé EU. Kandidátům včetně jejich rodin poskytneme v rámci onboardingu podporu při jejich přesidlování. Wolters Kluwer je společností, která oceňuje rozmanité zázemí a předešlé pracovní zkušenosti kolegů z celého světa.

Pracovní příležitosti pro kandidáty vysídlené ukrajinskou válkou.

Prohlédnětě si volné pozice ve Wolters Kluwer.

Back To Top