8. dubna 2022

Vývoj na Ukrajině a reakce Wolterse Kluwera

Celý svět vyděšeně sleduje probíhající invazi na Ukrajinu. Wolters Kluwer stojí za Ukrajinou a mezinárodním společenstvím při odsuzování této neospravedlnitelné agrese, která vyvolala humanitární krizi v srdci Evropy.

Wolters Kluwer pečlivě zvažuje budoucnost našich vztahů se zákazníky v Rusku a Bělorusku, kde máme omezenou stopu, a především to, co by naše jednání znamenalo pro lidi v regionu. Přestali jsme podnikat v Rusku a Bělorusku s výjimkou některých našich zdravotnických produktů, kde existují přesvědčivé humanitární důvody.

Nadále podporujeme Ukrajinu a zasažený region mnoha způsoby. Místní týmy v přímo postiženém regionu a zbytek našich týmů v Evropě a po celém světě nabízejí širokou škálu podpory, včetně poskytování finanční pomoci, ubytování, zásob, oblečení, vybavení, pracovních prostor a dalších.

Naše týmy ve zdravotnictví poskytují poskytovatelům zdravotní péče na Ukrajině a v regionu v nouzi trvalý přístup ke službě UpToDate a účastní se programu Research4Life, který je součástí programu WHO Hinari, s cílem poskytnout přístup k obsahu odborných časopisů pro ukrajinská zdravotnická zařízení. Divize Legal & Regulatory zpřístupňuje právníkům zdroje právních informací pro pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Wolters Kluwer také poskytuje finanční dary organizacím, které se specializují na pomoc uprchlíkům a dalším postiženým ruskou invazí, včetně Červeného kříže.

Prohlášení o kariéře

Wolters Kluwer podporuje Ukrajinu a vítá kandidáty, kteří byli vysídleni válkou. Máme kariérní příležitosti v široké škále technologických rolí, s centry v Polsku a Rumunsku spolu s dalšími otevřenými pozicemi po celé EU, a budeme spolupracovat s kandidáty na urychlení procesu náboru a poskytování podpory pro přesídlení nich a jejich rodin. jako součást procesu onboardingu. Wolters Kluwer je společnost, která oceňuje rozmanitost zázemí a zkušeností kolegů z celého světa.

Kariérní příležitosti pro kandidáty vysídlené válkou na Ukrajině.

Navštivte Kariéra ve Wolters Kluwer a podívejte se na dostupné pracovní pozice.

Back To Top