Novinky v ASPI
Právo01 marca, 2021

Novinky v ASPI k 28. 2. 2021

ku dňu 28. 2. 2021 sme do ASPI pridali:

Do modulu Literatúra:

 • DaU č. 2/2021 (13 dokumentov)
 • BOZP č. 2/2021 (11 dokumentov)
 • DPH č. 2/2021 (6 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 2/2021 (13 dokumentov)
 • Justičná revue č. 1/2021 (17 dokumentov)
 • Odpady č. 2/2021 (9 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 2/2021 (9 dokumentov)
 • ROPr č. 2/2021 (10 dokumentov)
 • ZSP č. 1/2021 (2 dokumenty)
 • Metodické usmernenia ÚVO (36 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 1/2021 (6 dokumentov)
 • Právny obzor č. 7/2018 – anglická verzia (7 dokumentov), č. 7/2020 – anglická verzia (5 dokumentov) a č. 1/2021 (10 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 33-36, 39-41, 44-47, 51-53, 56, 57, 59-63, 65-73, 75, 76, 78-85, 88, 89/2021 Z.z. (41 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

 • Briestenský, Ladislav. Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede. 2021
 • Žulová, Jana. Výber zamestnancov - Právne úskalia obsadzovania pracovných miest. 2021

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 75/2021 Z.z.
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 76/2021 Z.z.
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele zákonom č. 72/2021 Z.z.
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po novele zákonom č. 73/2021 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 111 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 549 záznamov

Do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 1/2021 (10 judikátov)

celkový počet judikátov k 1.3.2021 – 3.700.902 judikátov,
tzn. od 1.2.2021 pribudlo 11.309 judikátov

kontakty

Telefón: +421 2 58 10 20 14, +421 911 360 782
E-mail: [email protected]

Back To Top