Smiling Man reading on Laptop
Juridic08 februarie, 2022

Noi reviste prestigioase, în programul legislativ Sintact.ro

În Sintact.ro, ai acces la informație profesională de calitate de la cei mai prestigioși autori, din mediul academic sau practicieni de renume. Aici descoperi o gamă variată de reviste din toate domeniile juridice şi economice: drept fiscal, drept civil, drept penal, drept comercial, dreptul muncii, management sau contabilitate.

Publicațiile din platforma de documentare juridică oferă informații ştiinţifice, dezbateri doctrinare, jurisprudență relevantă românească și europeană, traduceri ale articolelor unor importanţi autori străini.

Utilizatorii Sintact.ro pot accesa, în format electronic, două noi reviste direct în programul legislativ: 
  • Revista Penalmente Relevant

  • Revista Studii și Cercetări Juridice

Astfel, utilizatorii cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România benefeciază, fără costuri suplimentare, de acces la arhiva revistei Penalmente Relevant, din anul 2016 și până în 2021, precum și la edițiile viitoare.

Revista Penalmente Relevant, cu periodicitate bianuală, îi include în consiliul de redacţie, în calitate de director, pe prof. univ. dr. Sergiu Bogdan, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai și, în calitate de redactor-șef, pe av. dr. George Zlati din Baroul Cluj.

Totodată, utilizatorii Sintact.ro beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva Revistei Studii și Cercetări Juridice, din anul 2012 până în 2021, precum și la edițiile viitoare.

Revista Studii și Cercetări Juridice numără patru apariții pe an și îi include în colegiul de redacţie pe redactor şef: prof. univ. dr. Mircea Duțu, secretar de redacţie: dr. Ion Ifrim, cercetător ştiinţific gr. II, precum și pe membrii: dr. Versavia Brutaru, cercetător ştiinţific gr. III, Mihaela- Gabriela Berindei, cercetător ştiinţific gr.III și Iolanda Vasile, consilier juridic.

Articolele publicate în reviste sunt integrate în Sintact.ro, ceea ce permite o navigare rapidă și o consultare facilă a informației juridice complexe. Astfel, la nivelul fiecărui articol de lege, specialiștii pot găsi, atât o vastă bibliotecă juridică, cu titluri naționale și internaționale, cât și jurisprudența relevantă, diagrame grafice interactive, comentariile specialiștilor, precum și aceste articole din colecțiile complete a numeroase reviste de drept.

Colecția celor cinci reviste juridice cu tradiție pe piața de literatură juridică românească ‒ Pandectele Române, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept European, Revista Română de Arbitraj ‒ a fost de curând completată cu noi reviste: Dreptul, Forumul Judecătorilor, iar acum Penalmente Relevant și Revista Studii și Cercetări Juridice. 

Publicații din colecția revistelor române de drept

Editura Wolters Kluwer România
Revista Pandectele Române
Revista Română de Dreptul Muncii
Revista Română de Drept al Afacerilor
Revista Română de Drept European
Revista Română de Arbitraj

Editura Universul Juridic
Revista Română de Drept Privat
Revista Română de Jurisprundeță
Revista Română de Executare Silită
Revista de Drept Public
Revista de Drept Constituțional
Revista Română de Drept Penal al Afacerilor
Revista Română de Drept Comercial
Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal
Revista de Dreptul Familiei
Revista Caiete de Drept Penal

Back To Top