WebinarLegal

Protecția salariaților în cazul transformărilor societare ale angajatorilor

20 SEPTEMBRIE 2022, orele 14:00 – 17:00, online
Online
Contextul contemporan al relațiilor de muncă impune o mai strânsă colaborare între salariați și angajatori și o informare reciprocă și continuă cu privire la activitatea și soarta angajatorului. Salariații nu mai sunt doar niște simpli executanți ai atribuțiilor de muncă, ci devin „co-interesați” în legătură cu mai multe aspecte referitoare la evoluția angajatorului, la situația ocupării forței de muncă și la deciziile care pot aduce modificări în relațiile de muncă. Salariații trebuie să fie informați și consultați cel puțin în legătură cu aceste aspecte.

În cazul în care angajatorul trece printr-o procedură de transformare, salariații beneficiază de o protecție adecvată. Astfel, toate transformările societare trebuie să fie realizate în strânsă legătură cu procedurile specifice de dreptul muncii referitoare la modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă.

Transformările societare care au impact asupra relațiilor de muncă sunt dintre cele mai variate și acestea trebuie să observe gradul de protecție legală de care se bucură salariații în cazuri particulare, protecție care a fost extinsă pe cale jurisprudențială. Modificarea relațiilor de muncă în aceste ipoteze este condiționată de respectarea cu strictețe a procedurilor legale.

În cadrul webinarului se vor analiza aceste condiții și proceduri legale precum și consecințele nerespectării acestora.
Protecția salariaților în cazul transformărilor societare ale angajatorilor
20 SEPTEMBRIE 2022, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top