WebinarLegal

Modificări în legislația muncii ca urmare a adoptării unor Directive la nivelul UE și a unor Decizii CJUE cu Răzvan Popescu

27 SEPTEMBRIE 2022, orele 14:00 – 17:00
Online
În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național, cât și la nivel european, schimbând radical viziunea asupra raporturilor de muncă.

Astfel, legislația muncii a mers în direcția flexibilizării raporturilor de muncă, în timp ce jurisprudența europeană în materie socială a condus la modificarea legislației naționale.

Modificările  legislative din ultimii ani, datorate într-o bună măsură pandemiei care a cuprins întreaga societate, au afectat și desfășurarea clasică a raporturilor de muncă, astfel încât, în prezent, se pune problema când se va reveni la „normalitate”, dar mai ales, cum vor arăta de acum înainte relațiile de muncă în noua normalitate socială.

Directiva 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE și Directiva 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care se aplică începând cu luna august 2022 propun o nouă viziune asupra raporturilor de muncă, modificând semnificativ legislația în vigoare.

Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, în cazul în care părțile – angajatori, cât și salariați – se confruntă cu problemele pe care le ridică oricare din elementele definitorii ale raportului de muncă, precum și elementele specifice organizării muncii: normă de lucru, cumul, munca suplimentară, perioada de probă, tipuri de concedii, contracte speciale.
Radu-Razvan-Popescu-speaker-event-roRadu-Răzvan Popescu, Prof. univ. dr. av.
Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale, precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.
Back To Top