WebinarLegal

Identificarea persoanelor la distanță prin mijloace video cu Costin Sandu

24 mai 2022, orele 14:00 – 16:30
Online
Intrarea în vigoare a Regulamentului eIDAS (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS) a permis utilizarea la scară largă, în interiorul Uniunii Europene, a serviciilor de încredere constând în, de ex., semnături electronice, ceea ce a dus la o creștere a activităților efectuate prin mijloace electronice. În contextul restricțiilor ocazionate de pandemia de Covid-19, rezidenții Uniunii Europene au putut continua să-și desfășoare activitățile prin asemenea mijloace electronice, ceea ce a contribuit la păstrarea normalității sociale în perioada pandemiei.

O componentă importantă a derulării relațiilor la distanță este asigurarea identificării persoanelor parte la relație. Există un număr ridicat de furnizori de servicii din Uniunea Europeană care oferă servicii de identificare a persoanelor la distanță. De asemenea, numărul companiilor interesate de utilizarea unor asemenea sisteme este în continuă creștere – inclusiv în România. Identificarea la distanță prin mijloace video este utilizată pe scară largă în România, de ex., de furnizori de servicii financiare (cu precădere, bănci) sau de prestatori de servicii de încredere. Vom aborda, în cadrul webinarului propus, utilizarea în practică a sistemelor de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video.

Având în vedere nivelul de sensibilitate al identificării persoanelor la distanță, de ex., din perspectiva identificării persoanei sau a verificării valabilității actelor de identitate ale acesteia, activitatea de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video trebuie reglementată de Statele Membre, potrivit Regulamentului eIDAS. Obiectivul reglementării acestor sisteme este de a oferi un nivel satisfăcător de siguranță cu privire la identitatea persoanelor stabilită prin efectuarea verificării la distanță prin mijloace video.  

În acest sens, Autoritatea pentru Digitalizarea României a adoptat în noiembrie 2021 Norme privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video (Normele). Acestea vor intra în vigoare, cât privește furnizorii de servicii de identificare la distanță prin mijloace video, în luna iulie 2022. Ele stabilesc un cadru de reglementare aplicabil furnizorilor de servicii de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video ce presupune anumite formalități de înregistrare și declarare, precum și unele obligații legate de activitatea de identificare a persoanelor la distanță. Companiile care utilizează deja sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, proprii sau prin furnizori de servicii, trebuie să ia cunoștință de acest cadru de reglementare și să ia măsuri de conformare cu acesta, dacă rețin că este aplicabil activității lor. Vom discuta în cadrul webinarului propus cerințele cadrului de reglementare aplicabil, în principal în baza Regulamentului eIDAS și a Normelor, și aplicabilitatea acestuia în practică.

Vom aborda, ulterior, aspecte practice legate de implementarea și utilizarea unor sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, precum (-) aspectele contractuale relevante în relația cu furnizorii serviciilor de identificare, (-) aspecte legate de utilizarea identificării persoanelor la distanță prin mijloace video în scopuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, (-) aspecte de protecția datelor și securitate a informației privind implementarea și utilizarea sistemelor de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, precum și (-) aspecte legate de utilizarea acestor sisteme în sectoare specifice de activitate (de ex., în cel bancar).

Pe parcursul discuției vom primi întrebările participanților în legătură cu chestiunile prezentate, urmând să propunem răspunsuri în cursul webinarului sau ulterior acestuia. 
costin-sandu-speaker-event-roCostin Sandu, Avocat cu experiență de peste 17 ani, fondator al PrivacyWorks
Costin Sandu este avocat înregistrat în Baroul București, cu o experiență de peste 17 ani acumulată în mari case de avocatură din România. Costin este fondator al PrivacyWorks, o practică de avocatură specializată în dreptul tehnologiilor, protecția datelor și securitatea informației. El are experiență și în proiecte de tranzacții de finanțări și de piață de capital, instrumente financiare derivate, consultanță privind aspecte de reglementare și de conformitate, în special în sectorul financiar, sau tranzacții M&A.  

Costin furnizează asistență juridică clienților săi în proiecte cu componentă de tehnologie, acoperind aspecte precum redactarea și negocierea contractelor, chestiuni de drept al societăților, identificarea și gestionarea aspectelor de protecția datelor și securitate a informației relevante, structurarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, aspecte de conformitate și de reglementare. 
Back To Top