WebinarLegal

Hărțuirea la locul de muncă - Legislație. Jurisprudență. Controverse

17 IUNIE 2024, ORELE 14:00 – 17:00
Online

În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național cât și la nivel european schimbând radical viziunea asupra egalității de tratament, discriminări sau hărțuirii la locul de muncă.

Astfel, legislația muncii a mers în direcția flexibilizării raporturilor de muncă (se va discuta, printre altele, Hotărârea 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, Legea 69/2024 de ratificare a Convenției 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, art.5 din Legea nr.53/2003, Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare) în timp ce jurisprudența europeană în materie socială a condus la modificarea legislației naționale.

Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele delicate pe care le ridică legislația muncii în materia hărțuirii la locul de muncă, mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, procedura pe care trebuie să o aibă în vedere persoana însărcinată de angajator/reprezentantul salariaților/avocatul în soluționarea unui astfel de conflicte, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.

Tematica:

Reglementarea egalității de tratament în legislația română
Criterii și forme de discriminare.
Discriminarea pozitivă
Hărțuirea la locul de muncă (de la hărțuirea fizică la hărțuirea sexuală)
Noii concepte în materie - mobbingul
Comisie de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire Reglementările europene în materie (5 directive) Rolul Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării Jurisprudență internă relevantă
Jurisprudență europeană în materie Decizii ale Curții Constituționale

Speaker: Răzvan Radu Popescu

Bilete: https://info.wolterskluwer.ro/hartuirea-la-locul-de-munca/

Hărțuirea la locul de muncă - Legislație. Jurisprudență. Controverse
17 iunie 2024, orele 14:00 – 17:00
Back To Top