WebinarLegalFinanceCorporativ

Contractul de vânzare și efectele pandemiei cu Florin Moțiu

28 aprilie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
Cel mai frecvent contract utilizat în practică este contractul de vânzare. El ocupă o poziție importantă, datorită faptului că, prin intermediul său, se realizează înstrăinarea sau dobândirea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra bunurilor aflate în circuitul civil.

Impactul pe care criza sanitară generată de pandemia de COVID-19 îl va avea, pe termen lung, asupra economiei globale este dificil de estimat, însă unele din vulnerabilitățile resimțite în această perioadă pot fi transformate în oportunități, accentul urmând a fi pus în viitor pe digitalizare, proximitate sau producția locală.
Având în vedere multitudinea situațiilor ivite în practică, precum și importanța acestui contract, în cadrul seminarului vor fi prezentate aspectele esențiale rezultate din aplicarea în practică a prevederilor legale, prin exemple practice și soluții din jurisprudența recentă a instanțelor judecătorești.

Interacțiunea cu lectorul, domnul prof. univ. dr. Florin Moțiu, care predă disciplina de contracte speciale la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, va oferi participanților prilejul de a explora și cunoaște un domeniu atât de vechi și totuși mereu actual.

Florin-Moțiu-speaker-event-ro Florin Moțiu Prof. univ. dr.


Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, fost judecător la Curtea de Apel din Timișoara, formator al Institutului Naţional al Magistraturii în drept comercial și în cooperare judiciară europeană în materie civilă și comercială, conducător de doctorat la Universitatea de Vest din Timişoara, director al Revistei Române de Dreptul Afacerilor (RRDA), redactor-şef al Revistei Universul Juridic, editor coordonator al colecţiei Biblioteca Dreptul InsolvenţeiContractul de vânzare și efectele pandemiei de Covid-19 asupra acestuia
28 aprilie 2022, orele 13:00 – 16:00, online 
Back To Top