WebinarLegal

Conflictele colective de muncă cu Radu Pătru

16 iunie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
Webinarul analizează relațiile de muncă din perspectiva conflictelor colective de muncă dintre partenerii sociali, dar și a prezentării soluțiilor pentru evitarea și soluționarea acestora.

Dialogul social de tip bipartit sau tripartit reprezintă principalul instrument pentru asigurarea unui climat favorabil în vederea desfășurării echitabile a relațiilor de muncă în cadrul companiei.

Atunci când dialogul social nu este desfășurat în mod corespunzător, intervin conflictele de muncă, individuale sau colective. Legea nr. 62/2011 (a dialogului social), în art. 1 lit. n) definește conflictul de muncă astfel:  conflictul dintre angajați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale.

Conflictele colective de muncă intervin între angajați și angajatori și au ca obiect începerea, desfășurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncă. Regimul juridic al conflictelor colective de muncă este atent reglementat de legiuitor, condițiile legale pentru declanșarea, desfășurarea și încetarea conflictelor colective de muncă fiind stabilite în legislația muncii.

Nu orice neînțelegere între angajator și salariați reprezintă un conflict colectiv de muncă în sensul legii și nu orice protest este o grevă legală. Nerespectarea cerințelor legale în această materie poate declanșa consecințe neplăcute atât pentru angajator, dar mai ales pentru salariați, care riscă inclusiv sancționarea disciplinară.

În cadrul webinarului vor fi explicați toți pașii legali care trebuie urmați pentru desfășurarea legală a conflictelor colective de muncă.
radu-stefan-patru-speaker-event-ro Radu Pătru, Peste 15 ani de experiență de predare în Dreptul muncii
Radu-Ștefan Pătru este cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani).
Doctor în Dreptul muncii (din anul 2014) și absolvent de studii postdoctorale (2021) în domeniul Dreptului muncii în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Experiență în domeniul trainingului (formare profesională în domeniul Dreptului muncii) și a consultanței specializate în același domeniu.

Participant la numeroase evenimente științifice, conferințe naționale și internaționale cu publicarea comunicărilor în volumele colective.

Keynote speaker în cadrul unor prestigioase conferințe științifice din țară și din străinătate.

Autor de monografii, cursuri, studii, articole, enciclopedii, publicate în edituri prestigioase.
Back To Top