WebinarLegal

Combaterea spălării banilor cu Monica Achim

03 mai, orele 13:00 – 16:00, online
Online
Webinarul își propune să treacă în revistă aspect legate de cadrul legal privind spălarea banilor în România, prezentarea metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor precum și o secțiune dedicată studiilor de caz și tipologiilor.

În ceea ce privește cadrul legal privind spălarea banilor, evidențiem aspecte legate de reglementare, evoluția cadrului legal  în România, aspecte legate de definirea și identificarea beneficiarului real, definirea entității raportoare și aria de cuprindere, proceduri pe linia desemnării persoanei responsabile de implementarea Legii 129 în entitățile raportoare respectiv a ofițerului de conformitate, proceduri legate de angajați, măsuri de cunoaștere a clientului, inclusiv indicii de recunaștere a tranzacțiilor suspecte, care sunt raportările obligatorii impuse de  Legea 129/2019, cerințele legate de obligativitatea  organizării functiei de audit intern, cerințe legatee de termenele legale privind păstrarea evidențelor, sancțiuni.

Capitolul dedicat metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor își propune să descrie etapele spălării banilor, regulile de bază în spălarea banilor, tehnicile folosite în spălarea banilor precum și paradisurile fiscale și societățile off-shore ca mijloc de spălare a banilor.

Capitolul dedicate studiilor de caz și tipologiilor prezintă un număr de 21 de situații întâlnite în mediul financiar-bancar, situații care au prezentat elemente de suspiciune fiind raportate ca atare ca tranzacții suspecte.
Monica-Violeta-Achim-speaker-event-roMonica Achim, Prof. univ. dr. habil Universitatea Babeș-Bolyai
Monica-Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.

În mediul de afaceri, dna Monica Violeta Achim este expert contabil – membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal – membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar – membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.
Combaterea spălării banilor. Cadrul legal, tehnici de derulare și tipologii
03 mai, orele 13:00 – 16:00, online
Back To Top