WebinarLegal

Afaceri: mariaj și partaj cu Mihaela Mocanu

11 octombrie 2023, orele 14:00 – 16:30
Online
Webinarul este mai mult decât un curs, este o întâlnire între doi specialiști ai dreptului social și al dreptului familiei, care își expun cunoștințele și experiențele din activitatea de avocat.

Vor fi identificate și evaluate riscurile generate de contribuția din patrimoniul personal al asociaților căsătoriți la constituirea patrimoniului social.

Vor fi identificate și modalitățile prin care riscurile pot fi evitate ori efectul lor poate fi diminuat.
Din agenda webinarului:

∘ Aportul bunurilor comune la constituirea/dobândirea titlurilor societare - necesitatea consimțământului celuilalt soț art. 349 alin.(1) C. civ .

∘ Efectele juridice al aportării valabile ale bunurile comune la constituirea societății/dobândirea de titluri societare, calitatea de asociat, drepturile societare, regimul juridic al titlurilor societare și al dividendelor- fructe civile, calitatea de bun propriu, bun comun al părților sociale.

∘ Posibilitatea înlăturării calității de bun comun - 349 alin.3.

∘ Transmiterea părților sociale bunuri comune.

∘ Constituirea de garanții asupra părților sociale bunuri comune (ipoteca).

∘ Mijloacele juridice de protecție a soțului neasociat în cazul realizării transmiterii părților sociale bunuri comune de celălalt soț.

∘ Partajul:
    - includerea în masa partajabilă a părților sociale, a dividendelor repartizate (încasate ori neîncasate); utilizarea în interes propriu a dividendelor încasate de soțul asociat
    - calculul valorii părților sociale (când se face, care sunt metodele de calcul).
    - atribuirea părților sociale.
Afaceri: mariaj și partaj
11 octombrie 2023, orele 14:00 – 16:30, online
Back To Top