WebinarLegalComplianceHealth

Accidentele de muncă

18 mai 2021 | 14:00 – 17:00
Online
Webinarul Accidentele de muncă, o dublă perspectivă: de dreptul muncii și de drept penal are ca scop analiza principalelor probleme legate de accidentele de muncă. Din perspectiva dreptului muncii, această analiză include principalele obligații ce revin angajatorului și salariaților în domeniul sănătății și securității în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă, noțiunea de „accident de muncă” și obligațiile părților în cazul producerii unui astfel de accident, reglementările aplicabile cercetării accidentelor de muncă, aspecte generale privind răspunderea juridică în cazul producerii unui accident de muncă.

Din punctul de vedere al dreptului penal, webinarul își propune să analizeze principalele aspecte legate de răspunderea penală a persoanei juridice pentru accidente de muncă, prin studiul jurisprudenței în materie, acordându-se o atenție sporită vinovăției persoanei juridice, prin luarea în considerare a politicilor interne ale companiilor.
Luminita-Dima-speaker-event-ro Luminița Dima Doctor în dreptul muncii 
Luminița Dima este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității din București, Director al Departamentului de Drept privat, conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale a Facultății de drept a Universității din București.

Autoare a unui mare număr de lucrări, cursuri, monografii, articole de specialitate publicate în reviste naționale și internaționale, Luminița Dima este doctor în dreptul muncii și conducător de doctorat, specializarea dreptul muncii și securității sociale, în cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept a Universității din București.

De asemenea, Luminița Dima este unul dintre cei mai cunoscuţi avocați specializați în domeniul dreptului muncii din România, membru al Baroului Bucureşti, având peste 20 de ani de experienţă în acest domeniu de specializare, atât în avocatura de consultanță pe probleme de resurse umane și dreptul muncii, inclusiv în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în litigii de muncă. A format și a coordonat peste 10 ani departamentul de dreptul muncii al uneia dintre cele mai mari firme de avocatură din România și coordonează în prezent propriul cabinet de avocatură specializat în același domeniu de practică al relațiilor de muncă.

Luminița Dima este în prezent și formator în proiecte de formare continuă în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Andra-Roxana-Trandafir-Ilie-speaker-event-ro Andra-Roxana Trandafir (Ilie) Doctor în drept

Andra-Roxana Tranadfir (Ilie) este prodecan la Facultatea de Drept a Universității din București, unde susține, în calitate de conferențiar universitar doctor, cursuri și seminare la disciplinele Criminologie, Drept penal. Partea specială și Răspunderea penală a persoanei juridice.  

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București, a urmat un Master în specializarea Drept penal fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I și este doctor în drept al Universității din București din 2011, cu teza „Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”.

Este autor a numeroase lucrări și articole științifice, precum „Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, „Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudenţă rezumată şi comentată”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013 și „Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența Curții europene a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, București, 2015. O altă lucrare a sa, la care este coautor, este ediția a patra a cărții „Drept penal. Partea specială II. Curs tematic” (împreună cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu și prof. univ. dr. Valerian Cioclei), Ed. C.H.Beck, București, 2020. Cea mai recentă lucrare a sa este un curs de aproape 600 de pagini dedicat masteranzilor și profesioniștilor, cu titlul „Răspunderea penală a persoanei juridice”, Ed. C.H.Beck, București, 2020.
Citește și Agenda webinarului ›
Back To Top