Wat wordt verstaan onder de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor nadere informatie over de AVG verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Wat doet Wolters Kluwer om compliant te zijn aan de regelgeving?

Voortbouwend op onze bestaande praktijken heeft Wolters Kluwer Legal & Regulatory een veelzijdig AVG-programma opgezet, gericht op het nakomen van onze verplichtingen en het verankeren van de privacyregelgeving in onze dagelijkse activiteiten in lijn met onze klantgerichte bedrijfswaarden. Als vertrouwenspartner van professionals moeten onze klanten erop kunnen vertrouwen dat hun privacy en gegevens veilig en beschermd zijn.

Het AVG-programma omvat een aantal cruciale domeinen die deze vertrouwensbasis verder uitbouwen. In samenwerking met de Corporate Privacy Officer zetten wij in op een multidisciplinair AVG-programma. In dit programma worden alle (data)processen gereviewd en worden, indien noodzakelijk, aanpassingen doorgevoerd om de bescherming van gegevens verder te optimaliseren. Al onze medewerkers hebben een training gevolgd om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten en relaties bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Tevens zien wij er met derden en leveranciers om op toe dat de regels van de AVG worden nageleefd.

 

Vervolg van de implementatie van de AVG

Ook bij de ontwikkeling van onze nieuwe producten of diensten wordt gegevensbescherming meegenomen in het ontwerp of indien het wél noodzakelijk is er veel waarde gehecht wordt aan de beveiliging van deze gegevens. Dit houdt in dat in de ontwikkelfase nagegaan wordt of voor het noodzakelijk is om persoonsgegevens vast te leggen in een product of dienst. Wanneer dit wel noodzakelijk is, dan hechten wij veel waarde aan de beveiliging van deze gegevens..

 

Recht van de betrokkenen (data subject rights)

Voor het uitoefenen van uw recht als betrokkenen kunt u via onderstaand formulier uw verzoek indienen. Mocht u zich willen afmelden voor een nieuwsbrief selecteer dan de opt-out mogelijkheid in deze nieuwsbrief.

Heeft u een algemene vraag, dan verwijzen wij u naar de klantenservice. Voor meer informatie kunt u ook onze privacy statement lezen.

Recht van de betrokkenen – formulier

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van Wolters Kluwer Nederland van toepassing. 

Klik hier voor het privacy statement van Wolters Kluwer.