Katarina Thörnqvist, VD Wolters Kluwer
Skatt og Økonomimars 07, 2022

Strategisk mangfoldsarbeid skal sikre fremtidens kompetanse for Wolters Kluwer

For Wolters Kluwer er likestilling, mangfold og inkludering strategiske skritt for å forbedre arbeidsmiljøet og sikre fremtidens kompetanse og innovasjonsevne.  I Skandinavia ser man en gradvis utjevning av ubalansen i IT-bransjen – men en god del gjenstår fremdeles.

Katarina Thörnqvist

Likestillings- og mangfoldsspørsmål har stått høyt på agendaen innen IT-sektoren de siste årene. For Katarina Thörnqvist, Managing Director i TAA Scandinavia i det globale selskapet Wolters Kluwer, er mangfold og inkludering ikke lenger bare en medmenneskelig handling – det er også et spørsmål om bærekraft og overlevelse.

– Selskapet må øke kunnskapen og forstå at dette er vesentlig for selskapets overlevelse fremover. Tilgang på kompetanse er et stort problem i mange bransjer. Hvis ressursene finnes andre steder i verden, må man se bort fra geografiske avstander og språkbarrierer. Vi har de tekniske forutsetningene for å jobbe på denne måten, og for oss fungerer for eksempel samarbeidet mellom Skandinavia og India svært godt, forteller hun. 

Wolters Kluwer jobber bredt med likestillings- og mangfoldspørsmål. I selskapets globale strategi heter det at sammensetningen av medarbeiderne skal gjenspeile det mangfoldet som eksisterer både hos kunder og i samfunnet generelt. 

– Det er et uttalt mål for oss på alle nivåer i selskapet å være likestilt og inkluderende. Parametre som kjønn, etnisitet, seksuell legning og alder skal aldri komme foran talent og ambisjon. Vi tror heller at et bredt omfang av erfaringer og bakgrunner bidrar til å utvide perspektivet og skape innovasjon, sier Katarina.

Antallet kvinner i bransjen øker i Skandinavia

Fordelingen mellom kvinner og menn i IT-sektoren jevnes langsomt ut i Skandinavia. I 2019 var andelen kvinner i den svenske IT-bransjen rundt 30 prosent, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Techsverige. I Danmark har man satset 1,6 millioner kroner på ulike prosjekter for å få flere kvinner til IT-bransjen, og i Norge har andelen kvinner i IT økt fra 19 prosent i 2013 til 28 prosent i 2018.

Wolters Kluwer er et av de selskapene som driver denne utviklingen fremover. I Skandinavia har vi i dag kvinner i drøyt 40  prosent av lederstillingene i selskapet. Ser man på Wolters Kluwer globalt, utgjør kvinner og menn 50 prosent hver blant divisjonssjefer og administrerende direktører. Også i styret er det jevn fordeling mellom kjønnene.

– Som bransje har vi fremdeles mye arbeid igjen å gjøre, men å jobbe effektivt med spørsmål som hvordan vi gjennomfører rekrutteringsprosesser eller møter mennesker som ikke snakker norsk, er et viktig skritt på veien. Blir vi mer likestilte og inkluderende, utvikler vi oss som mennesker, selskap og bransje, og kan da gå i bresjen for andre, sier Katarina.  

På et personlig plan har Katarina et stort engasjement for sosiale spørsmål. Hjemmet hennes har i mange år fungert som familiehjem for ungdommer som har kommet til landet alene, og hun er engasjert i organisasjonen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime, som jobber mot æresrelatert vold. 

– Jeg tror at det er viktig at vi bryr oss om mer enn bare vårt eget, uansett om det er på fritiden eller på jobben. Man må løfte blikket og se at vi alle har ulike behov, drømmer og liv. Jo fortere man innser det, desto raskere kan man få en likestilt og inkluderende arbeidsplass og samfunn, avslutter Katarina.

Fakta:

Les mer om Norges IT-bransje her: https://www.ikt-norge.no/innsikt/
Les mer om Danmarks IT-bransje her: https://itb.dk

Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Techsverige jobber for å skape gode vilkår innenfor techsektoren. Organisasjonen jobber også med tiltak for å rette opp skjevfordelingen mellom kvinner og menn både på medarbeider- og ledernivå. Statistikk over utviklingen har vært laget siden 2006. 

Les statistikken her:
https://www.techsverige.se/om-oss/statistik/statistik-kvinnor-och-man/ 

Contacts
Fremtidens løsninger
Komplette skybaserte tjenester
Back To Top