Full Frame Shot Of Illuminated Lights In Tunnel
Skatt og Økonomimai 30, 2022

Ny Marketing Director Scandinavia i Wolters Kluwer

Kristina Lagerstedt er ny Marketing Director for Skandinavia i Wolters Kluwer. Gjennom sin lange merittliste innen både tech-giganter og start-ups styrker hun Wolters Kluwers posisjon som veiviser i bransjen.

Nylig gikk Kristina Lagerstedt inn i rollen som ny Marketing Director for Skandinavia i Wolters Kluwer. På merittlisten har hun roller som markedssjef for Europa i det amerikanske tech-selskapet Honeywell og Head of Marketing Operations i rasktvoksende Lynk & Co. Hennes brede erfaring på markedsføringsområdet kommer godt med i den videre utviklingen hos Wolter Kluwer.

Kristina Lagerstedt Marketing Director

- Det blir utrolig spennende å påta meg rollen sammen det skandinaviske teamet og resten av organisasjonen. Wolters Kluwer har godt omdømme, eksepsjonell ekspertise og gode produkter. Dessuten er hele bransjen i en omstillingsfase, og jeg tror at jeg med mine tidligere erfaringer kan fortsette å drive digitaliseringen hos Wolters Kluwer fremover, sier Kristina Lagerstedt.

Wolters Kluwer er representert i over 40 land og har i tillegg til markedsledende produkter og tjenester en omfattende ekspertise innenfor skatt, økonomi, revisjon og jus. I Skandinavia driver selskapet mye med forelesninger, informasjon og kunnskapsoverføring – et område med ytterligere utviklingspotensial.

- Wolters Kluwer ligger allerede langt fremme, men jeg tror at vi i enda større grad kan vise vei. Vi har så mye kompetanse internt at vi definitivt kan være med å styre utviklingen for hele bransjen.  

Inkludering viktig parameter 

Kristina startet karrieren hos IKEA, der hun var ansatt i nesten 10 år. I IKEA la man vekt på inkludering, noe Kristina anser som en naturlig suksessfaktor for virksomheter i dag.

- Å jobbe med mangfold på alle nivå i selskapet er en forutsetning for trivsel og fremgang, både på et personlig og et organisatorisk plan. Det er noe jeg har hatt med meg gjennom hele mitt yrkesaktive liv, og det var også avgjørende da jeg valgte å takke ja til stillingen som Marketing Director. Det er inspirerende å komme inn i en organisasjon som arbeider så aktivt med inkludering og likestilling som Wolters Kluwer, og jeg er helt overbevist om at det vil bidra til å lede bransjen inn i fremtiden, avslutter Kristina.

Contacts
Fremtidens løsninger
Komplette skybaserte tjenester
Back To Top