Med Capego Årsoppgjør reiser vi til skyen sammen

Programmene Skatt og Årsavslutning blir i oktober 2022 oppgradert til vår nye skybaserte løsning Capego Årsoppgjør.

Som følge av Skatteetatens endring «Fra Skjema til Tema», vil vi fra 2023 (inntektsåret 2022), kun støtte skattemeldingen for enkeltpersonforetak og fysiske personer i Capego Årsoppgjør. For å levere disse skattemeldingene, må du ta i bruk Capego Årsoppgjør.

Du beholder tilgang til Skatt og Årsavslutning ut 2023. Skattemeldinger for andre enn enkeltpersonforetak og personlig skattemelding kan håndteres i begge løsninger i 2023 (inntektsåret 2022). Fra 2024 (inntektsåret 2023), kan du kun bruke Capego Årsoppgjør, fordi Skatteetaten da slutter å ta imot alle skatteskjemaer.

9. september arrangerte vi et gratis webinar, hvor vi viste løsningen og informerte om veien videre. For at du skal være mer forberedt, anbefales det at du ser dette webinaret. Klikk her for å få tilgang til webinaret.


like speed acceleration pace quick rapid velocity motion improved satisfaction thumbs up icon

Forenkler og effektiviserer

Capego forenkler og effektiviserer ditt arbeid med årsrapporter, skattemeldinger, kvalitetssikring, avstemming og analyser.

briefcase bag case business taxprep taxoffice icon

Sikret for fremtiden

Plattformen utvikles videre med mange nye tjenester som signering, dokumentdeling, byråadministrasjon etc.

connected associated linked affiliated related desktops icon

Automatiserte prosesser

Automatiserte funksjoner sikrer at man effektivt fyller inn korrekt data.

person laptop check boxes operations finance managing contracts case management icon

Kvalitetssikring

Innebygget kvalitetskontroll for god regnskapsføringsskikk (GRFS)


Fem fordeler ved å oppgradere til Capego Årsoppgjør:

 • Skybasert

  Vi tar hånd om driften med oppdateringer, sikkerhet og backup.
 • Gjenkjennelig

  Basert på dagens programmer med enkel oversikt over alle klienter.
 • Datamigrering

  Klientfiler fra dagens programmer kan enkelt åpnes i Capego Årsoppgjør.
 • Innovasjon

  Eksempelvis mulighet for periodisk avstemming og kvalitetssikring.
 • Fremtidsrettet

  Plattformen utvikles kontinuerlig med nye løsninger 
Woman attending Webinar
Se Video
Sammen reiser vi til skyen med Capego Årsoppgjør
      Prøv Capego Årsoppgjør        Forhåndsinnspilt infowebinar
Back To Top