styreverv wolters kluwer
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Skal jeg påta meg styrevervet?

Etter:Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument

Å være styremedlem, og ikke minst styreleder, er en ansvarsfull oppgave. På denne bakgrunn bør du tenke deg godt om før du påtar deg styreverv. – Har du den kompetansen selskapet behøver? – Vil du og eierne/ ledelsen/ det øvrige styre kunne samarbeide? Men det er også mer konkrete forhold rundt drift og forvaltning av selskapet som bør undersøkes før du påtar deg vervet. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over ting som bør undersøkes:

  1. Be om firmaattest samt årsregnskapene for de fem siste år. Dersom dette er vanskelig å framskaffe for selskapet, viser det i alle fall to ting.
    1. Selskapet har ikke orden i papirene. (Alle selskaper plikter å oppbevare regnskapene sine i 5 år)
    2. Selskapet har noe å skjule. (For nystartede selskaper gjelder dette selvsagt ikke.) Sjekk om opplysningen i årsregnskapene stemmer over ens med det selskapet har opplyst om tingenes tilstand.
  2. Be om kopi av de siste 2 – 3 års styreprotokoller. Dette for å sjekke om selskapet har en viss orden i styrearbeidet. Aksjeloven § 6-29 påbyr styret å føre protokoll fra styremøtene. Da får du dessuten innblikk i drift og forvaltning av selskapet.
  3. Dersom selskapet har revisjonsplikt må du be om kopi av all skriftlig kommunikasjon med selskapets revisor. Har revisor noen anmerkninger til regnskapet eller forvaltningen av selskapet? Ta gjerne en prat med revisor. Har revisor og selskapet samme oppfatning av økonomien og forvaltningen av selskapet? Sjekk også om revisor har den nødvendige objektivitet. Revisor bør ikke ha personlige eller forretningsmessige relasjoner til sentrale personer i selskapet.
  4. Be om kopi av arbeidsavtalen og eventuelle bonusavtaler med daglig leder og andre med ledende posisjon i selskapet. Foreligger det ansettelsesavtale? Arbeidsmiljøloven § 14-5 krever at det skal være en ansettelses avtale med alle ansatte i selskapet. Er bonusavtalen slik utformet at daglig leder og selskapets interesser er sammenfallende? Kan f.eks. noen være tjent med å framstille regnskapet som bedre enn det faktisk er, med tanke på bonus?
  5. Hvordan er egenkapitalen i selskapet? Det skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av virksomheten. Hvis egenkapitalen ligger under dette nivået, skal styret straks behandle saken, herunder innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Er dette gjort? Det vises til aksjelovens § 3-4.
  6. Har selskapet aksjeeierbok? Styret har plikt til å påse at aksjeeierbok er opprettet og ajourholt, jfr. aksjeloven § 4-5.

Hos Brønnøysundregistrene kan du få en rekke opplysninger om selskapet du vurdere styreverv i.

Dersom få av punktene i sjekklisten over er oppfylt, bør du tenke deg godt om før du går inn i styret. Du bør kanskje tilby deg å være rådgiver for selskapet i stedet. Da kan du påvirke utviklingen uten å ha det formelle styreansvar. Når ting begynner å komme på plass, kan du gå inn i styret.

I vårt Dokumentprogram har vi maler for styreprotokoller, arbeidsavtaler (også for daglig leder) og aksjeeierbok.

Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS
Utforsk relaterte emner
Fremtidens løsninger
Komplette skybaserte tjenester
Back To Top