Smiling businesswoman in discussion with colleague at office conference room table.
Skatt og Økonomidesember 15, 2022

Innstramminger i reglene for deltidsansettelse

Etter:Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Fra årsskiftet kommer det innstramninger i adgangen til å ansette på deltid. Det blir nå fastslått i loven at hovedregelen er at det skal ansettes på heltid. Dersom arbeidsgiver likevel ønsker å ansette noen på deltid, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal på forhånd drøftes med de tillitsvalgte. 


Dokumentasjonen 

Loven sier ikke noe mer om hva dokumentasjonen skal inneholde, men forarbeidene sier at det er forhold både på arbeidstakers og virksomhetens side som kan tilsi at det er behov for å ansette på deltid. 

Fra virksomhetens side vil et behov typisk være at det ikke er behov for mer arbeidskraft enn at det dekker en deltidsstilling.  

Fra arbeidstakers side kan behovet være at arbeidstaker pga. funksjonsnedsettelse eller andre forpliktelser ikke kan eller ønsker å arbeide heltid. 

Drøfting 

Det stilles ingen krav til innholdet av drøftingene, med i og med at heltid nå er lovens hovedregel, vil temaet være om det er mulig å gjøre tilpasninger som gjør det mulig å ansette på heltid i stedet. 

Forarbeidene sier klart at det fortsatt ligger under arbeidsgivers styringsrett å beslutte ansettelse, slik at det er arbeidsgiver som bestemmer at det skal ansettes på deltid, selv om de tillitsvalgte er uenig. 

Drøftingen skal gjøres med «tillitsvalgte», men hvem er tillitsvalgt i lovens forstand? Her sier forarbeidene at det er samme forståelse av begrepet som i loven ellers. Drøftingsplikten gjelder selv om virksomheten ikke har tillitsvalgt i tariffrettslig forstand. Verneombudet eller andre valgte representanter for arbeidstakerne anses også som tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven.

Hvis du vil vite mer

I vårt Dokument-program vil du i neste versjon finne oppdaterte dokumentmaler for deltidsansettelse.

Endringene vil fremgå av arbeidsmiljøloven § 14 – 1 b.

Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS
Back To Top