Businessman in office talking on cell phone
Skatt og Økonomiaugust 31, 2022

Hva kjennetegner en god rådgiver?

Ved å ta skrittet fra enklere regnskap til mer kvalifisert rådgivning kan regnskapskonsulenter øke sin egen verdi og innta en sterkere posisjon overfor kundene. Men hvordan blir man egentlig en god rådgiver?

Den stadig raskere og stadig mer omfattende digitaliseringen av samfunnet fører med seg mange konsekvenser. En av de mest fremtredende er den økte graden av automatisering, som innebærer at mange enklere arbeidsoppgaver blir automatisert bort. Dette påvirker både industrijobber og kontorfunksjonærjobber – ikke minst i administrative yrker innen økonomi og regnskap.

Men det trenger ikke være negativt at de administrative arbeidsoppgavene forsvinner, mener Sandra Maria Andersen, ekspert i Wolters Kluwer.Sandra Andersen

«Den digitale utviklingen gir regnskapskonsulentene sjansen til å fokusere mer på de kunnskapsintensive delene av yrkesrollen,» sier hun.

Sandra mener også at mange konsulenter allerede i dag er rådgivere – uten å tenke over det.

«Rådgivningen er ofte en naturlig del av rollen som regnskapskonsulent. Men den kan lett havne i skyggen av de mer tradisjonelle arbeidsoppgavene. Her handler det mye om å flytte fokus – hvor tilfører egentlig en regnskapskonsulent mest verdi med den kunnskapen og kompetansen han eller hun har?»

Personlige egenskaper er viktig

Det er selvsagt viktig å ha grunnleggende kunnskap i regnskap, å ha satt seg inn i lover og regler. Men man trenger ikke å være ekspert på alt, mener Sandra. I stedet kan det være viktig å være nysgjerrig og å ha evne til å løfte blikket, se fremover og være proaktiv.

«Våg å stille spørsmål,» sier Sandra. «Du trenger ikke å ha alle svarene selv. Hvis du ser at fraktkostnadene har økt vesentlig sammenlignet med det foregående året og det ikke står i forhold til andre ting, spør hva det skyldes. Eller hvis kunden har et enkeltpersonsforetak, kan du spørre kunden om han eller hun har vurdert å starte et aksjeselskap i stedet, hvis det er fordeler ved det.»

Det er også viktig å være lydhør og bygge tillit hos kunden.

«På sett og vis kan man si at en rådgiver må være en slags kameleon,» sier Sandra. «Å kunne tilpasse seg til kunden. I tall, skrift og til kundens vaner og behov. Det blir en måte å vise at du forstår virksomheten på, og det øker kundens tillit til deg.»

Analytisk evne

En god rådgiver er analytisk og har evne til å danne seg en oversikt. Rådgiveren må kunne skaffe seg en generell kjennskap til risikoer og muligheter som kundebedriften kan stå overfor. Slik at spørsmål kan rettes til kunden og risikoer og muligheter kan identifiseres.

«Still spørsmål ut fra det helhetsbildet du får,» sier Sandra. «Jeg ser at dere ikke har noe budsjett, har dere tenkt på å jobbe med det? Er det noe jeg kan hjelpe til med?» Eller, «jeg vet at dere ikke jobber med kostnadsstedsregnskap, men jeg tror det ville gjort det enklere for dere, har dere fundert på det?» 

En spiller på kundens fotballag

Et punkt Sandra trekker frem som ekstra viktig, er evnen til å være en lagspiller.

«Jeg pleier å si at vi regnskapskonsulenter skal være en medspiller for kunden. Et lagmedlem. Jeg ser på oss som et fotballag der vi vinner sammen,» sier Sandra.

GJØR VIRKELIGHETEN TYDELIGERE

Finsit

Skap merverdi for kundene dine

Back To Top