image photography of a group of colleagues sitting at a round light wood table and large window, office, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt og Økonomioktober 13, 2022

En regnskapskonsulent i tiden

Hvordan blir du en moderne regnskapskonsulent? Alle bransjer påvirkes av digitaliseringen, og i denne artikkelen gir vi noen tips om hvordan du kan utnytte de mulighetene den fører med seg.

Digitaliseringsbølgen som skyller over samfunnet akkurat nå, har nok ikke unngått noen. Under koronapandemien økte den på ytterligere, og mange av forandringene den førte med seg, er trolig her for å bli. For eksempel det økte behovet for hybridarbeid og digitale løsninger.

Dette gir store utfordringer – men også muligheter. Nå i dag er det nødvendig å kunne tilpasse seg og ha vilje til forandring. Det er mye å vinne på å være fremadrettet og omfavne utviklingen.

«Vi driver i en tradisjonell bransje, men vi merker en stadig større nysgjerrighet, og mange av kundene våre har et tydelig digitaliseringsfokus», sier Mikael Bergqvist, Country Manager i Wolters Kluwers i Norge. «Dels ved at de har stort fokus på digital ytelse og kapasitet, men også ved at de er proaktive og etterspør løsninger som gjør dem til en stadig mer integrert rådgiver i kundenes virksomhet.»

Hva kan da en regnskapskonsulent gjøre for å møte dagens og morgendagens utfordringer? Vi gir noen enkle tips til hva som kan være lurt å tenke på.

Vær tydelig og transparent

Er det noe fremtidens regnskapskonsulent må være god på, er det å forstå kundens behov. Kundenes forventninger øker, og de stiller høyere krav til at ting skal gå raskt, til tilgjengelighet og dialog. De som skal ut på arbeidsmarkedet i dag, har vokst opp med digitale forbrukertjenester og forventer at de digitale systemene de bruker på jobb, skal fungere like bra som dem. I tillegg må vi nevne økte krav til tilgjengelighet. Brukerne vil kunne bruke systemet når de vil, og fra hvor de vil. Økt konkurranse er også en faktor. Den som vil lykkes i den digitale verden, må være god på å forstå og samarbeide med kundene. Både ved å tilby de riktige verktøyene og ved å være lydhør for behov og utfordringer.

Økte forventninger og krav fører imidlertid mye positivt med seg. Mulighetene for en tettere dialog med kundene gjør at samarbeidet også kan bli bedre – og at relasjonen mellom konsulent og kunde blir mer likestilt. Dialogen blir tettere, kundene føler seg mer informerte, og konsulenten kan dessuten ta en enda mer aktiv rolle gjennom å tilby for eksempel rådgivning.

Bruk moderne løsninger

Det er selvsagt mange grunner til å velge å jobbe med moderne, skybaserte løsninger. De mest åpenbare er at de er mer effektive å jobbe med. Dette kommer blant annet av automatiserte flyter, skalerbarhet og mer brukervennlige arbeidsprosesser og maler. Men det kan også ha mer indirekte positive virkninger. Det å kunne vise til moderne løsninger bidrar til at man gjør et godt førsteinntrykk, bygger byråets varemerke og formidler trygghet og regeletterlevelse til byråets kunder.

Gjør det tydelig hva du tilbyr

Internett og tilgangen til stadig oppkobling har gjort at kjøpeatferden vår har forandret seg. Stadig flere kjøper varer og tjenester på nettet, både privat og profesjonelt. Regnskapsbyråer er ikke noe unntak. Ettersom kunder er vant med at informasjon alltid bare er noen knappetrykk unna, blir det enda viktigere å være så tydelig som mulig når det gjelder hvilke tjenester og funksjoner man tilbyr, og hvilke priser som gjelder. Dette må også formidles på en enkel og tydelig måte for at det skal stikke seg ut i alt virvaret av annen informasjon og kommunikasjon der ute. Regnskapskonsulenter som jobber aktivt med innholdsarbeid, har også større forutsetninger for å bli mer synlige i digitale kanaler som søkemotorer og sosiale medier.

Vil du lære mer?

 
Back To Top