Full Frame Shot Of Illuminated Cyberspace Data,
Skatt og Økonomioktober 20, 2022

Automatisering – en trussel eller en mulighet?

Vi lever i en verden i konstant forandring. Nye løsninger kommer hele tiden til å utfordre gamle ideer, sannheter og måter å jobbe på. Det kan oppleves som en trussel, men kan også være en mulighet.

Det sies at alt som kan automatiseres, kommer til å automatiseres. I fjor utarbeidet World Economic Forum en rapport fra PwC som viste at bortimot 30 prosent av alle eksisterende jobber kommer til å bli automatiserte mellom 2020 og 2030. Så forandringer kommer – uansett om vi vil eller ei.

Ved å øke bevisstheten rundt forandringene som skjer, kan vi være forberedt på utfordringene de fører med seg. Men med forandring kommer også muligheter.

«Digitalisering gjør at man kan flytte fokuset på det som er av mest interesse, nemlig å utvikle forretningsdrift og skape resultater. Samt skape mer verdi gjennom forbedrede tjenester for sine kunder.» sier Sandra Maria Andersen, Technology Product Manager i Wolters Kluwer.

Sats mer på rådgivning

I dag er data og informasjon viktigere enn noensinne når det gjelder å kunne ta veloverveide beslutninger. Mange regnskapsbyråer streber etter å øke andelen rådgivning i tilbudet sitt for på den måten å øke verdien de tilfører kundene. Det gjør dem mer motstandsdyktige mot digitaliseringen og også mer relevante i en fremtid der enklere arbeidsoppgaver automatiseres bort. Ved å jobbe med moderne, digitale løsninger kan man frigjøre tid fra administrative arbeidsoppgaver. Tid som i stedet kan brukes til rådgivning og gjøre byråene mer fremtidsrettede.

Reduser risikoen for feil

Risikoen for feil er som oftest større ved manuelt arbeid enn automatisert arbeid. Dette på grunn av det vi kaller «den menneskelige faktoren». Det kan dreie seg om at data legges inn feil, at det brukes gamle data, eller at noen rett og slett kommer til å dele data med feil person. Ved helt eller delvis automatiserte prosesser reduseres antallet hendelser som den menneskelige faktoren kan påvirke, og noen ganger forsvinner risikoen nesten fullstendig.

Sørg for stadig å holde deg oppdatert

Takket være digitale løsninger og data som er lagret i skyen i stedet for på lokale servere, eller enda verre, i gamle Excel-maler, har vi i dag tilgang til økonomisk informasjon i sanntid på en helt annen måte enn tidligere. I tillegg kan systemene ofte ikke bare håndtere, men også presentere informasjonen på en smart måte. Ved hele tiden å være oppdatert på det nyeste kan et regnskapsbyrå raskt levere løpende rapporter og analyser til kunder samt gi råd om hvordan de kan forbedre virksomheten. Det kan for eksempel dreie seg om bedre kostnadskontroll og tettere resultatoppfølging.

Få økonomi til å se bra ut

Finsit fra Wolters Kluwer er en digital løsning som gjør regnskapsdata om til visuelle rapporter. Enkelt, sikkert og automatisert – slik at du kan bruke mer tid på å utvikle din egen virksomhet.

Back To Top