wolters kluwer covid-19
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Covid-19 informasjon

Wolters Kluwer overvåker tett utviklingen av COVID-19, inkludert informasjon og retningslinjer utgitt av helsemyndighetene i hele verden. Vi har for tiden ingen avbrudd i våre leveranser av våre produkter og tjenester som et resultat av COVID-19 utbruddet.

Tatt i betraktning den seneste utviklingen og retningslinjer gitt vedrørende coronaviruset (COVID-19) i Norge, ønsker vi å gi en kort oppdatering i disse usikre tider.

Basert på de anbefalinger de norske myndigheter har gitt senest i går (24 MARS), har vi bedt våre ansatte om å arbeide hjemmefra de neste 2 uker. Vi vil overvåke den lokale situasjonen kontinuerlig. Vår prioritet i denne tiden er å være proaktiv med tanke på helsen til våre ansatte og kunder.

Våre ansatte i Norge er fullt operative hjemmefra med alle nødvendige tilganger til våre systemer. Vi vil etterstrebe å opprettholde full support og service for alle våre kunder. Vi vil dog i denne perioden ha endret åpningstider på telefon til klokken 09-16 på alle hverdager. Som kunde er du velkommen til å bruke våre vanlige kommunikasjonskanaler til Wolters Kluwer.

Hvis du har noen spørsmål vedrørende hvordan vi håndterer denne situasjonen, kan du kontakte

Henrik Begby Andersen
Adm.Dir
Epost: [email protected]

For more information about what Wolters Kluwer does globally, please follow this link >>

Back To Top