Digital data multilayers,
Skatt og Økonomidesember 06, 2022

Bransjen forandrer seg – forandrer du deg også?

Samarbeidet med byrået blir stadig mer sentralt for kunder. I dag er det viktig for kundene å ha et effektivt samarbeid med digitale verktøy og automatiske prosesser.

Dagens økonomiske system bygger på en kompleks struktur av regelverk og prosesser. Alt er i konstant endring. Det stiller store krav til nøkkelpersoner – som deg og kollegaene dine – som får økonomien til å fungere hver eneste dag.

Nye forventninger fra kunder

Det at bransjen forandrer seg innebærer også at forventningene fra kundene forandrer seg. Teknologien gjør det for eksempel mulig å ha et mer friksjonsfritt og lett tilgjengelig samarbeid mellom byrå og kunde – ved hjelp av digitale verktøy som kundeportaler og digitale samarbeidsplattformer. Ikke bare dele dokumenter med hverandre, men også dele innsikter, erfaringer og annen verdifull kunnskap.Mikael Bergqvist

«Undersøkelsene våre viser at kunde- og oppgavehåndtering blir sett på som de viktigste løsningene for virksomheten din. Det bidrar til å drive automatisering, effektive kontroller og mulighetene for digitalt samarbeid med kundene dine,»  sier Mikael Bergqvist, Managing Director for Wolters Kluwer Norge.

Automatisering av regeletterlevelse

For byråer innebærer utviklingen også en stadig tyngre byrde av regelverk på et høyere nivå som man må etterleve.

«Dette er en utfordring som bare kommer til å bli større,»  mener Mikael.

Men til tross for det er det grunn til å være positiv. Det finnes mange eksempler på hvordan bransjen tilpasser seg raskt. For eksempel hvordan avansert teknologi brukes i kombinasjon med tilgang på et økende antall myndighetsdatakilder.

«Jeg vil trekke frem løsninger for kunde- og oppgavehåndtering, integrerte e-signeringsløsninger, Know Your Customer-løsninger og de digitale innleverings- og forhåndsutfyllingstjenestene som gode eksempler på automatisering som gjør de interne prosessene dine mer effektive,»  sier Mikael. ”Og som selvsagt også gir mulighet for å støtte digitalt samarbeid med kundene.”

Kunnskapen din blir stadig mer verdifull

Det er lett å sette seg fast i et spor der du ser på glasset som halvfullt når en del av arbeidsoppgavene dine blir automatisert bort. Men faktum er at du kanskje er viktigere enn noen sinne for kundene dine?

«Alt som kan automatiseres, kommer til å bli automatisert,” sier Mikael. ”Det betyr at alt som ikke kan automatiseres, blir mer verdifullt – for eksempel kunnskapen din.»

En viktig del av bransjens forandring er altså å se på seg selv mer som en rådgiver enn som en administrator, mener Mikael.

«Rådgivning er en kunnskapsintensiv tjeneste som øker verdien din og gjør deg enda mer uunnværlig for kunden. »

Hvis du vil vite mer

Back To Top