Rådgivning med finsit

Bli et rådgivende regnskapsbyrå

Alle byråer ønsker å jobbe mer med rådgivning. For å oppnå dette er det en forutsetning at tid frigjøres i de pågående prosessene, ved hjelp av automatisering og digitalisering. De første skrittene for å komme videre med en digitaliseringsprosess er å kartlegge hvordan dere jobber i dag. Hvilke ulike former for kommunikasjon bruker dere overfor kunden? Hvor blir rapporter lagret? Hvordan må dere jobbe annerledes for å samle det hele til en standardisert prosess?

Ledelsen må vise hvorfor utvikling av byrået er viktig. De må legge ned en stor innsats på å forklare hvorfor forandringen gjennomføres, ved å kommunisere både internt med medarbeiderne og eksternt med kunder. Vi ser at de som har lykkes godt med dette, har hatt et stort engasjement fra ledelsen.

Det er mye tid å spare på å utvikle og standardisere byråets arbeidsmetoder. Sårbarheten blir også redusert, fordi det er lettere å finne rapporter tilbake i tid og hjelpe hverandre med forskjellige kunder. 

Tiden som blir frigjort på grunn av mer effektive prosesser, kan investeres i økt rådgivning. Det kan igjen bidra til høyere inntekter og mer fornøyde kunder. Med finsit får regnskapsføreren hjelp til å fremheve forskjellige nøkkeltall for kunden. Det er også mulig å opprette kundespesifikke nøkkeltall ut fra hva som er viktig for den aktuelle kunden. Før møtet med kunden kan regnskapsføreren sette seg inn i hvordan ulike nøkkeltall skal tolkes. 

Selv små kunder har ofte spesielle behov for rapporter. Med finsit kan du opprette skreddersydde rapporter som understøtter kundens rapporteringsbehov. Ved å utvikle rapportene i finsit opprettholdes forbindelsen med regnskapsdataene. Rapportene er dermed alltid korrekte og kan raskt baseres på en ny periode. I dag bruker mange regnskapsførere flere timer på å eksportere data fra hovedboken og gå via pivottabeller for å opprette de rapportene kunden vil ha. Med finsit gjøres arbeidet én gang og trenger ikke å gjentas hver måned. Rapportene er ferdige med et enkelt tastetrykk.

Interessert i finsit?
Kontakt selgerne våre, 22346000 eller [email protected], som vil hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg og din bedrift.

Vanlige spørsmål om økonomisk rådgivning

Les mer om hvordan finsit støtter virksomheten din og bidrar til økt rådgivning.

  • Er det vanskelig å opprette skreddersydde raporter i finsit?

    Nei, det er lett å opprette rapporter som er tilpasset etter kundens behov.

  • På hvilken måte styrker finsit økonomisk rådgivning?

    Grunnlaget for økt rådgivning er kundens forståelse av virksomheten. Kundens forståelse for virksomheten øker med finsit, og dermed øker også etterspørselen etter økonomisk rådgivning.

  • Er det mulig å skille mellom rådgivning etter forskjellige typer virksomheter?

    Ja, du kan klassifisere kunder i forskjellige typer virksomheter og legge til spesifikke sjekklister for hver type virksomhet. Dette er av stor verdi for å kunne hjelpe den enkelte regnskapsføreren med å yte kvalifisert støtte til kundene sine. 
Back To Top