Skattekunnskap
Skatt og Økonomioktober 11, 2021

Skattedagen 2021 - en kunnskapsdag for regnskapsførere

Regjeringsskiftet forventes å føre til flere endringer på skatteområdet. For regnskapsførere, revisorer, rådgivere og økonomer gjør dette Skattedagen 2021 ekstra interessant. Med Trond Olsen, advokat i Skattebetalerforeningen, som en av foredragsholderne har Wolters Kluwer satt sammen et aktuelt, kunnskapsrikt kursprogram med eksterne foredragsholdere som presenterer og gir eksempler på de siste skattenyhetene for 2021 og 2022.

Få med deg de siste nyhetene om skatteregler
– alt belyst med praktiske eksempler.

Skattedagen 2021 arrangeres for tiende året på rad av Wolters Kluwer i samarbeid med Skattebetalerforening. Formålet med Skattedagen er å hjelpe de som jobber med regnskap og revisjon med å oppdatere kunnskapene sine på skatteområdet på en omfattende og lett tilgjengelig måte. I år arrangeres kurset i Oslo 19. oktober og 2. november, men tilbys også som et digitalt nettkurs for de som ønsker å bestemme selv når og hvor de vil ta kurset.

- Vi vet at kunnskapsbehovet på området er stort. Vi merker dette både i samtalene vi har med kundene og i svaret vi har mottatt om Skattedagen tidligere år. For oss føles det viktig å kunne bidra både med dagens kunnskap, samt gi tilgang til de riktige verktøyene for de som jobber med regnskap og revisjon. Dette gjør denne kunnskapsdagen med skattelovgivning i fokus til et årlig høydepunkt for oss, sier Henrik Begby Andersen, administrerende direktør i Wolters Kluwer Norge.

Relevante skattenyheter illustrert med praktiske eksempler

Utfallet av stortingsvalget betyr en ny politisk retning som forventes å påvirke skatteområdet. Noen eksempler som skiller seg ut er gjeninnføring av arveavgift og økt formuesskatt. På Skattedagen 2021, som starter kort tid etter at endringer i statsbudsjettet for 2022 blir presentert, tar vi utgangspunkt i disse ferske skattenyhetene. Vi går gjennom muligheter, justeringer og hvordan det påvirker regnskapsarbeidet.

I tillegg til endringer i statsbudsjettet for 2022 og et revidert budsjett og oppdatering for 2021, er skattesatsens spesielle tema i år transaksjoner mellom et selskap og en aksjonær.

Transaksjoner mellom et selskap og en aksjonær er et område som skattemyndighetene hele tiden holder øye med. Det er derfor viktig å ha god kjennskap til reglene og praksis ved inngåelse av avtaler eller gjennomføring av slike disposisjoner.

I løpet av dagen vil alle relevante skatteendringer belyses med praktiske eksempler. Vi ser også nærmere på noen gjeldende dommer, uttalelser og utvalgte saker i fjor for å gi deltakerne flere perspektiver.

Hvis du vil lese mer om og registrere deg for Skattedagen 2021 19. oktober og 2. november, kan du gjøre det her.

OM SKATTEBETALERFORENINGEN
Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Skattebetalerforeningen tar sikte på å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. De utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter.

OM WOLTERS KLUWER
Wolters Kluwer er en global leverandør av profesjonell informasjon, programvareløsninger og tjenester for klinikker, regnskapsførere og advokater, innen skatt, finans, revisjon, risiko og regulerte sektorer.  

Les mer om Wolter Kluwer Norge her.

Wolters Kluwer Norge

Skattedagen 2021

Hold deg oppdatert på alle relevante nyheter på skatteområdet for 2021 og 2022.

Skatt & Økonomi Norge

Back To Top