Holten Revisjon
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Kundecase: Holten Revisjon

Som det første norske revisjonsselskap har Holten Revisjon valgt å skifte til en 100% hosted løsning fra Wolters Kluwer. Dermed har selskapet tatt det første viktige steget mot en rendyrket digital revisjons- og skatteplattform, som i løpet av bare to år skal erstatte permer og papir.

Norsk revisjonsselskap ligger et skritt foran

15 kilometer utenfor Oslo har Holten Revisjon siden 1994 bygget en solid posisjon som et av områdets mest foretrukken revisjonsselskaper for blant annet handel, olje- og it-bransjen. Til tross selskapets størrelse på bare fire ansatte har mannen bak, Arild Holten, som den første i Norge valgt Wolters Kluwer komplette hostede løsningen til skatt, revisjon, årsavslutning og kundestyring. Dermed følger Holten Revisjon etter mange langt større revisjonsselskaper utenfor Norge, som allerede har skiftet til hostede løsningen fra Wolters Kluwer.

Skiftet til hosted løsningen er et klart ønske om å gå først og sikre at virksomheten er fremtidssikker med en moderne, sikker og brukervennlig løsning.

- Vi betjener ca 220 kunder, og med bare fire medarbeidere har vi det travelt. Derfor handler det om å utnytte tiden vår best mulig og sørge for at våre medarbeidere har samme verktøy som de store utenlandske revisjonsselskapene. Det handler tilslutt om lønnsomhet og effektivitet, men vi vil også gjerne sette et eksempel ved å velge en løsning hvor det ikke bare følger med utvikling, men som er med på å definere bransjens fremtidige utvikling, sier Arild Holten, Holten Revisjon AS.

Klippet ledningen til serveren

Virksomheten har siden deres oppstart for mer enn 20 år siden brukt Wolters Kluwers verktøyer. I begynnelsen kom de fra svenske Akelius, som senere ble en del av Wolters Kluwer, og har rent politisk ikke vært det store spranget til den hostede versjonen av Wolters Kluwer-verktøyet.

- Det eneste synlige beviset på skiftet er at vi har klippet ledningen til våre servere og ikke lenger har en IT-medarbeider ansatt i bedriften. I stedet ligger alle våre data på en hosted server, noe som betyr at vi kan få tilgang til dem, uansett hvor vi er. Dette gir oss mye større frihet og fleksibilitet, som vi ikke har hatt før. Samtidig ligger det en innebygget sikkerhet, som vi ikke ville vært foruten, kommenterer Arild Holten.

Han kan blant annet fortelle om et alvorlig strømbrudd for 5 år siden, som kostet dem en server og mange timer gjenoppretting.

- Det ønsker vi ikke å oppleve igjen, og det er derfor veldig betryggende å vite at vedlikeholdelse og drift står Wolters Kluwer for. Samtidig kan vi merke det på lønnsbudsjettet, fordi vi ikke lenger har noen ansatt på IT, utdyper Arild Holten.

Logisk og effektivt

Også for virksomhetens medarbeidere har Wolters Kluwer-løsningen sikret en rekke fordeler, som hver dag gjør oppgavene litt lettere.

- Da jeg ble ansatt, hadde jeg ikke erfaring med Wolters Kluwer, men det har vært veldig enkelt å komme i gang og bli kjent med alt. Det er selvfølgelig mye å lære i starten, men alt er veldig logisk bygget opp og øker arbeidseffektiviteten. Dette bidrar til at vi kan opprettholde god service ovenfor våre kunder, fordi vi ikke lenger trenger å bruke mye unødvendig tid på oppgaveløsning, forteller Christina Roaas, bachelor i økonomi og ledelse.

Helt digitale innen i 2019

Wolters Kluwer stiller alle servere og programmer til rådighet i den hostede løsningen, og betyr at adgangen til de forskjellige verktøyene til revisjon, årsavslutning og skatt over nett. Hele løsningen har Wolters Kluwer bygget opp med brannmur, backup, antivirus og antispam og det hele driftes i et sertifisert hosting senter. På den måten slipper Holten Revisjon og tenke på selve driften av IT-verktøyene.

- På kort tid var vi bekymret for at vi ikke lenger hadde dataene på vår egen server, men fleksibilitet, arbeidsflyt, brukervennlighet og sikkerhet er så klare fordeler at vi ikke kan forestille oss en arbeidsdag uten. Også er vi litt stolte av å være det første revisjonsfirmaet i Norge som valgte løsningen, sier Mathias Norderud, Master i revisjon hos Holten Revisjon.

Samtidig understreker Arild Holten at løsningen spiller en avgjørende rolle i virksomhetens målsetting om å være helt digitale i løpet av de neste to årene.

- Det er våre klare ambisjoner, at i løpet av 2019 blir vi helt digitale og ikke lenger trenger å ta i bruk ringpermer og kilovis med papirrapporter, som vi ellers har vært vant til å håndtere, sier han.

Unngår doble antall ansatte

I følge Arild Holten er implementeringen av Wolters Kluwer-løsningen såpass ny, at det ikke er mulig å anslå hvor stor økonomisk gevinst den utgjør enda. Men en ting er helt sikkert; det ville kreve flere hender å betjene de samme kundene hvis bedriften ikke hadde Wolters Kluwer.

- Jeg vil anslå at vi måtte vært 5-6 medarbeidere for å oppnå det samme. Wolters Kluwer har på den måten spilt en avgjørende rolle for vår vekst, og samtidig forventer vi å kunne optimalisere arbeidsprosessene våre i takt med at de forskjellige verktøyene blir videreutviklet og optimalisert. Vi undersøkte selvfølgelig markedet for lignende løsninger før vi byttet, men vi har konkludert med at vi har valgt den beste, avslutter Arild Holten.

Back To Top