Nyhed - Basecone
Skat og regnskab05-04-2021 00:00:00

Nyhed! Basecone

Basecone er en løsning til digital fakturahåndtering.

Basecone er en service, der gør det muligt at effektivisere processen omkring håndtering af fakturaer og omkostninger i dine kunders bogholderi. Denne type services blev tidligere omtalt som ”scanning”, men det er den mindste del af funktionaliteten. Basecone hjælper dig til at få digitaliseret og automatiseret datafangst og kontering, samt støtter den nødvendige arbejdsdeling mellem dig og din kunde, således, at kundens bogholderi bliver mindre arbejdskrævende for dig og mere up-to-date. Alt i alt giver det mulighed for bedre og mere rettidig rådgivning.

I Basecone kan du altid finde alle fakturaer på en given kunde hurtigt. Du mister aldrig en faktura og har altid samtlige fakturaer lige ved hånden. Basecone fremsætter et bogføringsforslag, som du straks kan overføre til sit bogføringssystem.

Ved den kontinuerlige udveksling af fakturaer, kvitteringer og andre dokumenter mellem revisor og revisors kunde undgår revisor spidsbelastningerne i kvartalet samtidig med, at bogføringen altid er ajour.

Basecone bliver integreret med både e-conomic og IT Revisor 8.0.

Udforsk relaterede emner
Se alle vores løsninger
Innovative cloudløsninger