Business, Los Angeles, USA
Skatt og Økonomioktober 11, 2022

Slik kan du digitalisere arbeidsprosessene dine

I dag er det viktig å alltid ha et digitaliseringsperspektiv når du skal velge nye verktøy. Vi lister opp noen områder der valget av forskjellige tjenester kan bidra til økt digitalisering ved hjelp av nye funksjoner. Mange bedrifter og byråer er i dag midt i en digitaliseringsreise. Alle nye verktøy som implementeres, må bidra til den forandringen, med moderne funksjoner som trengs i en Mikael Bergqvistdigital verden. I denne artikkelen gir vi noen tips om hva slags funksjoner nye digitale verktøy kan støtte digitaliseringen din med.

«Digitaliseringen endrer samfunnet fra bunnen av – spesielt bransjer som vår,» sier Mikael Bergqvist, Managing Director for Wolters Kluwer i Norge. «Derfor er det viktig å hele tiden ha et digitaliseringsperspektiv i forandringsarbeidet, og det er selvsagt ekstra viktig ved innkjøp av nye digitale systemer.»

Sømløs integrasjon

Automatisering er en svært viktig funksjon i regnskapsbransjen, ettersom det i stor grad dreier seg om å legge inn og forflytte data og informasjon. Gjennom muligheter for integrasjon av data trenger du bare å mate inn data én gang, så overføres det deretter videre til de andre systemene. På den måten kan du jobbe mer effektivt og levere høyere kvalitet.

Dessuten gjør integrasjon det mulig å jobbe med ulike verktøy, som da kan overføre data til og fra hverandre. En del brukere vil ha alt samlet i ett system. Men det finnes også dem som foretrekker å jobbe med flere leverandører og plukke ut det beste produktet i hver kategori. Da blir muligheten for sømløs integrasjon ekstra viktig. 

Samarbeid og dokumenthåndtering

Digitale plattformer som forenkler samarbeidet med kollegaer og kunder, er en av de store fordelene digitaliseringen fører med seg. Ved å velge riktig løsning kan du bidra til å fremme digitalisering av flere arbeidsoppgaver.  Med alle dokumenter samlet på ett sted blir det enklere for alle som trenger tilgang til dem, og det blir raskere og smidigere å samarbeide rundt ulike saker. 

Dette forenkler hverdagen for alle brukere – uansett om det er medarbeidere eller kunder. Det å alltid ha tilgang til den siste versjonen av dokumenter, å kunne laste dem opp og jobbe med dem eksternt og å få varsler så fort en kunde eller kollega har gjort en endring, skaper merverdi for brukerne.

Bruke API

API står for «Application Program Interface» og fungerer som en bro mellom for eksempel to systemer. De som leverer API, tilbyr systemleverandører å bruke dem til å hente bestemt informasjon automatisk. Det kan for eksempel være myndigheter som vil gjøre data og informasjon mer tilgjengelig for brukerne. Systemleverandører som benytter seg av disse API-ene, kan altså overføre informasjon automatisk og dermed jobbe mer effektivt.  

Ved å velge en leverandør som jobber aktivt med å utnytte API-er, kan du jobbe mer effektivt og redusere risikoen for feil – samtidig som du er klar til å dra fordel av fremtidige API-er som utvikles hos myndigheter og andre samarbeidspartnere. 

Digital signatur

Det å skulle undertegne dokumenter på tradisjonelt, analogt vis kan være knotete. Særlig når samme dokument skal undertegnes av flere personer. Med et verktøy for digital signering løser du dette problemet på en rask og enkel måte. Mange løsninger tar i bruk elektronisk verifisering, for eksempel BankID eller MinID, slik at signeringen skjer på en sikker måte. Når alle parter har signert, sender mange systemer ut et varsel via e-post eller SMS – så er alt ferdig og signert! 

Sikkerhet og GDPR

Og sist, men ikke minst: Ved å digitalisere ulike arbeidsflyter blir det som regel enklere å håndtere personopplysninger og annen sensitiv informasjon på en sikker måte. Dette er selvsagt et viktig punkt å se på når du skal velge mellom ulike løsninger. Mange systemer har funksjoner som gjør det enkelt å styre hvem man deler et bestemt dokument med, og sørger dessuten for at det skjer på en GDPR-sikker måte. I stedet for å sende materiale via den mer usikre e-postveien. 

Vil du lære mer?

Wolters Kluwer tilbyr mange ulike produkter som kan hjelpe deg med å digitalisere arbeidsflytene dine og jobbe mer effektivt.

 
Back To Top