Focus image of woman with mustard yellow sweater smiling across table, green ceiling light, textured white wall, watch, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt og Økonomifebruar 16, 2022

Øk den strategiske rådgivningen din – tre områder der du kan hjelpe kundene dine

Strategisk rådgivning gjør at regnskapsbyråer kan styrke posisjonen og øke verdien sin i stedet for å miste relevans og oppdrag når administrative arbeidsoppgaver automatiseres. Vi gir deg tre områder der du kan tilby rådgivning og støtte til kundene.

En av de store konsekvensene av digitaliseringen av samfunnet er den økte graden av automatisering, det vil si at mange enklere arbeidsoppgaver automatiseres. I 2020 utarbeidet World Economic Forum en rapport fra PwC som viste at bortimot 30 prosent av alle eksisterende jobber kommer til å bli automatiserte mellom 2020 og 2030.

Dette påvirker altså ikke bare industrijobber, der roboter tar over mange arbeidsoppgaver, men også kontorfunksjonærjobber med store administrative innslag. For eksempel innen økonomi.
Men når etterspørselen etter enklere tjenester synker, åpner det også muligheter for å øke satsingen på mer kvalifiserte tjenester. Strategisk rådgivning er det tydeligste eksemplet.

Hjelp kundene med å digitalisere arbeidsprosesser

Digitaliseringen har økt mulighetene for samarbeid. Både mellom kunde og leverandør, men også mellom ulike systemer som kan integreres med hverandre. Muligheten for integrasjon åpner opp for flere nye muligheter. For brukeren blir det enklere å jobbe mer effektivt og med høyere kvalitet, siden data bare må legges inn én gang. Men det åpner også opp for å outsource ulike oppgaver til eksterne spesialister for på den måten å oppnå høyest mulig kvalitet og effektivitet. 

Regnskapsbyråer har en viktig rolle her når det gjelder å støtte kundene gjennom denne prosessen.   Det kan for eksempel dreie seg om å implementere plattformer og verktøy som gjør det enklere for kunde og leverandør å samarbeide, og å integrere ulike systemer med hverandre. Men det kan også handle om å gi råd om hvilke oppgaver som bør gjøres internt, og hvilke som bør outsources.

Lær dem å utvikle virksomheten ved hjelp av data

I dag er data og informasjon viktigere enn noensinne når det gjelder å kunne ta veloverveide beslutninger. Skybaserte løsninger og moderne systemer gjør at vi i dag har tilgang til mengder av data og informasjon som vi ikke hadde tilgang til i den gamle analoge verden. Hjelp kundene dine med å utnytte den informasjonen på beste mulige måte for å ta forretningsmessige beslutninger og forbedre virksomheten gjennom bedre kostnadskontroll og tettere resultatoppfølging. Det kan dreie seg om å identifisere hvilket produkt som er mest lønnsomt, eller å følge med på om lagerbindingen er for stor. Eller hvorfor ikke bruke data til å utarbeide nøkkeltall som kan brukes i bærekraftsarbeidet? For eksempel tall om strømforbruk, sykefravær eller annet som kan være interessant å se på.

Gi dem bedre oversikt

Ikke nok med at vi har tilgang til økonomisk informasjon i dag. Informasjonen finnes også tilgjengelig i sanntid, og ved hjelp av moderne systemer er det også mulig å presentere og visualisere informasjonen på en smart og mer lettilgjengelig måte. Det åpner opp en mulighet for at byråene – med både systemer og rådgivning – kan levere enklere, tydeligere rapporter og analyser til kundene og bidra til bedre transparens og oversikt. Økonomisk informasjon som er lettere tilgjengelig, kan dessuten brukes både internt i organisasjonen og mot eksterne interessenter for å forklare ulike økonomiske beslutninger på en tydelig måte. 

Back To Top