wolters kluwer hjemmekontor
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Få arbeidet gjort fra hjemmekontoret

Wolters Kluwer har kanskje deler av løsningen for deg

I disse tider hvor man er avskåret fra å møtes fysisk, og hverdagen er ganske annerledes, blir man avhengig av å ha gode online verktøy. Wolters Kluwer har kanskje deler av løsningen for deg, enten du har behov for å få underskrevet dokumenter, eller du trenger å utveksle personsensitive data med dine kunder og samarbeidspartnere.

Penneo - digital signering:
Få alle typer dokumenter underskrevet digitalt, med Bank-ID. Raskt, trygt og enkelt.
Vi hjelper deg raskt i gang. Ta kontakt med oss her >>

Bluewhale Sikker E-post:
Skybasert ende-til-ende-kryptert løsning for utveksling av personsensitive data. Du kan jobbe som før fra Outlook, og det krever ingen installasjon hos mottaker.
Vi hjelper deg raskt i gang. Ta kontakt med oss her >>

Back To Top