8. april 2022

Utviklingen i Ukraina og Wolters Kluwers svar

Verden har sett på invasjonen av Ukraina med økende motvilje og vantro. Wolters Kluwer støtter Ukraina og verdenssamfunnet i fordømmelsen av denne ubegrunnede aggresjonen, som har skapt en humanitær krise midt i Europa.

Wolters Kluwer har nøye vurdert fremtiden for våre kunderelasjoner i Russland og Hviterussland, hvor vi har et begrenset fotavtrykk, og fremfor alt hva våre handlinger vil bety for folk i regionen. Vi har sluttet å gjøre forretninger i Russland og Hviterussland bortsett fra enkelte av våre helseprodukter der det er tvingende humanitære grunner.

Vi vil fortsette å støtte Ukraina og regionen på mange måter. Lokale team i områder som er direkte berørt, og resten av teamene i Europa og rundt om i verden tilbyr et bredt spekter av støtte, deriblant økonomisk hjelp, overnatting, forsyninger, klær, utstyr og arbeidsområder, med mer.

Helseteamene våre tilbyr kontinuerlig kundetilgang til UpToDate for leverandører av helsetjenester i Ukraina og det rammede området og deltar også i Research4Life, som er en del av WHO Hinari-programmet, for å gi tilgang til jounalinnhold for medisinske institusjoner i Ukraina. Juridisk avdeling gjør juridiske forskningsressurser tilgjengelige for advokater som hjelper ukrainske flyktninger

Wolters Kluwer gir også betydelige bidrag for å støtte organisasjoner som hjelper flyktninger og andre som er rammet av Russlands invasjon, deriblant Røde kors.

Karriereerklæring

Wolters Kluwer støtter Ukraina og ønsker kandidater som har blitt fordrevet av krigen velkommen. Vi har karrieremuligheter på tvers av et bredt spekter av teknologiroller, med sentre i Polen og Romania sammen med andre ledige stillinger i hele EU, og vil jobbe med kandidater for å raskere rekrutteringsprosessen og gi støtte til gjenbosetting av dem og deres familier som en del av innføringsprosessen. Wolters Kluwer er et selskap som verdsetter mangfoldet av bakgrunn og erfaringer til kolleger over hele verden.

Besøk Karriere hos Wolters Kluwer for å se ledige jobber.

 

Back To Top