1. august 2022

Utviklingen i Ukraina og Wolters Kluwers svar

Verden har sett på invasjonen av Ukraina med økende vantro. Wolters Kluwer støtter Ukraina og verdenssamfunnet i fordømmelsen av denne uforsvarlige aggresjonen, som har skapt en humanitær krise midt i Europa.

Wolters Kluwer har nøye vurdert fremtiden til våre kunderelasjoner i Russland og Hviterussland, der vi har en begrenset markedsandel, og først og fremst hva våre handlinger vil bety for folk i disse områdene. Vi har sluttet å gjøre forretninger i Russland og Hviterussland, bortsett fra visse helseprodukter der det er gode humanitære grunner til å fortsette med.

Vi vil fortsette å støtte Ukraina og regionen på flere måter. Lokale team i områder som er direkte berørt, og resten av teamene i Europa og rundt om i verden tilbyr et bredt spekter av støtte, deriblant økonomisk hjelp, overnatting, forsyninger, klær, utstyr og arbeidsplasser, med mer.

Helseteamene våre tilbyr kontinuerlig kundetilgang til UpToDate for leverandører av helsetjenester i Ukraina og de rammede områdene og deltar også i Research4Life, som er en del av WHOs Hinari-program, for å gi tilgang til jounalinnhold for medisinske institusjoner i Ukraina. Gjennom vår juridiske avdeling blir også juridiske forskningsressurser tilgjengeliggjort for advokater som hjelper ukrainske flyktninger.

Wolters Kluwer gir også betydelige bidrag for å støtte organisasjoner som hjelper flyktninger og andre som er rammet av Russlands invasjon, deriblant Røde kors.

Karrieremuligheter for mennesker som har blitt fordrevet som følge av krigen i Ukraina

Wolters Kluwer støtter Ukraina og ønsker ukrainere som har blitt fordrevet av krigen velkommen til å søke jobb hos oss. Vi har karrieremuligheter innen ulike teknologiroller med sentre i Polen og Romania, men har også andre ledige stillinger i hele EU. Vi vil jobbe ekstra hurtig med rekrutteringsprosessen og gi støtte til gjenbosetting av kandidater som en del av onboarding – prosessen. Wolters Kluwer er et selskap som verdsetter mangfoldet av bakgrunn og erfaringer til våre medarbeidere over hele verden.

Besøk Karriere hos Wolters Kluwer for å se ledige jobber.

Back To Top