korona wolters kluwer hjemmekontor skatt
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Korona, hjemmekontor og skatt

Normalt er ikke spørsmål rundt hjemmekontor og beskatning så veldig spennende hverken for ansatt eller arbeidsgiver. Etter koronautbruddet i mars har imidlertid skattemyndighetene gitt skattefritak for enkelte naturalytelser som mottas til hjemmekontoret som følge av koronasituasjonen.

Naturalytelser er ytelser som ikke gis i form av kontanter eller andre lignende betalingsmidler. Fordel ved naturalytelser i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig inntekt for mottakeren. Trekkpliktige naturalytelser medfører også arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

Skattedirektoratet gir nå fritak. Skattedirektoratet anser koronautbruddet som en ekstraordinær situasjon hvor bruk av hjemmekontor nå bidrar til å redusere smitte. Hjemmekontorene sørger for at viktige funksjoner ivaretas og at hjulene i samfunnet holdes mest mulig i gang. Skattedirektoratet stimulerer nå til bruk av hjemmekontor med en endring i praktiseringen av skattereglene rundt naturalytelser til hjemmekontor.

Naturalytelsene som Skattedirektoratet gir skattefritak for er utstyr til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver. Normalt vil slik fordel vunnet ved arbeid medføre skatteplikt i mange av de aktuelle tilfellene. Dette fordi utstyr til hjemmekontor også kan bli benyttet privat.

Eksempler på utstyr kan være heve-senkebord, kontorstol, kontorlampe, pc-skjermer, dockingstasjon, mus, webkamera og bredbåndsabonnement.

Forutsetningen for skattefritaket er at kjøp av utstyr til hjemmekontor klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomhetene i gang og å redusere smittefaren, at tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.

Det vil heller ikke oppstå rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i disse tilfellene. Skattefritaket gjelder kun i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er i nå, og bare dersom tiltakene det gjelder er gjennomført som følge av denne situasjonen.

Back To Top