finsit digitale rapporter
Skatt og Økonomimai 28, 2021

Fordeler med digitale rapporter

Digitaliseringen har gitt muligheter for store tidsbesparelser. Slik kan du forenkle din arbeidshverdag og bli en bedre rådgiver for kundene dine. 

 fordeler finsit


Regnskapsføreren har en viktig rolle for mange bedrifter. Ved å ta i bruk digitale verktøy kan du frigjøre masse tid til andre arbeidsoppgaver, i tillegg til økt frihet fra papirer og arkivskap. Det er også en stor fordel for kundene dine og for verdiskapning i bedriften. Derfor har vi utviklet finsit, et skybasert rapporteringssystem for økonomisk oversikt. Her er åtte fordeler med å gjøre rapporteringen digitalt.

Tidsbesparende prosesser og tid til rådgivning

Den mest åpenbare fordelen ved å bruke digitale rapporter er å spare tid. Denne tiden kan bli verdifull når det kommer til rådgivning. Ifølge en undersøkelse fra Regnskap Norge vil økonomistyring og rådgivning være den viktigste tjenesten regnskapsførere kan tilby fremover. Med nye digitale muligheter vil regnskapsførere få mer tid til å være en god rådgiver, bygge relasjoner til kundene, og bidra til bedriftens utvikling og resultater. Råd om mulige forbedringer, analyser og smart pengebruk er høyt etterspurt og gir kunden merverdi. 

Automatiserte prosesser gjør at kunden kan gjøre mye av arbeidet selv, men regnskapsføreren har fortsatt en viktig rolle som økonomisk rådgiver. Tidsbesparende metoder vil også føre til at regnskapsførere kan ta på seg flere oppdrag. Selv om noe av arbeidet blir automatisert vil det fortsatt være bruk for regnskapsføreres kompetanse på tall, investeringer og økonomistyring. Noen kunder har også særskilte rapporteringsbehov som må følges opp, og mer tid til dette arbeidet kan gjøre deg til en viktig støttespiller for kunden som de kan stole på.

Obligatorisk rapportering blir enklere

Med et digitalt rapporteringssystem blir måneds- og kvartalsrapportering enklere. Alt som er obligatorisk innhold i en månedsrapport ligger inne i systemet, som for eksempel leverandørkontroll, kundekontroll, lover og regler. Med få tastetrykk blir rapporten klar til levering innen fristen, og tallene blir presentert gjennom oversiktlig grafikk i stedet for en lang liste.

Faste maler

Et digitalt rapporteringssystem gir deg mulighet til å sette opp faste maler som kan brukes igjen og igjen. Det kan man spare mye tid og penger på. 

Tidsstempel

En obligatorisk del av månedsrapportering er at det må dokumenteres at alt er sendt til kunden og levert. finsit har tidsstempel og du kan enkelt se hvem som har opprettet og sendt rapporten, og dato og tid på når kunden mottok den. 

Likviditetsrapport og budsjett

Få full oversikt over budsjetter og likviditetsrapporter! I finsit henter likviditetsrapporten oppdaterte ukentlige tall automatisk, basert på den aktuelle uken og fire uker fremover i tid. Dersom en kunde- eller leverandørfaktura har forfalt, vil betalingen automatisk havne i likviditetsrapporten. 

GDPR-forsikring

Regnskapsførere behandler personopplysninger som reguleres av GDPR, og er ansvarlige for at dette overholdes. finsit er GDPR-forsikret og har 2-faktor log-in, beskyttet av Google og Microsoft. Dokumentarkivet i finsit er GDPR-forsikret og ingen andre kan sjekke dine data uten tillatelse. 

Krav til GRFS-regler

Regnskapsførerloven krever at regnskapsførere skal følge en standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). finsit stiller krav til GRFS og hjelper regnskapsførere med å utføre arbeidsoppgaver i henhold til regler, og i samsvar med god regnskapsskikk. 

Høy sikkerhet i skyen

Med et digitalt rapporteringssystem trenger man ikke tenke på lokal server, lagring og oppbevaring. Kun de med tilgang til rapporten kan se innholdet og du kan kommunisere med kundene via dokumentarkivet. Da unngår man usikkerheter ved å sende opplysninger via e-post. 

Dokumentarkiv og smart mappesystem

finsit har et dokumentarkiv som er tilgjengelig for både regnskapsfører og kunder. Ved å sette opp et smart mappesystem kan man enkelt få oversikt over lønnsslipper, årsregnskap, skattemeldinger og oppdragsavtaler, og dele dette med kunder på en sikker måte. Regnskapsføreren velger selv hvem som skal ha tilgang til de ulike dokumentene, og du har mulighet til å sende varsler hver gang et nytt dokument blir lastet opp. 

Er du nysgjerrig på hvordan et digitalt rapporteringssystem kan forenkle din arbeidshverdag? Les mer om finsit her og prøv systemet gratis i 30 dager. 

Back To Top