Hero image growth

Branschundersökning 2020

Advokat- och Juristbyråer i Sverige
Hämta Whitepaper

Resultaten till enkäten

Hur är en svensk advokatbyrå vanligtvis organiserad idag och hur ser den på framtiden? Kommer verksamheten att växa och hur ska tillväxten uppnås? Finns grundläggande skillnader i arvoden mellan stad och land?

Och vad med byråernas framtidsutsikter? Under händelserika år som 2020 och 2021 är dessa frågor mer än någonsin tankeväckande.

Wolters Kluwer letade efter svaren på bland annat dessa frågor i en onlineenkät. Små, medelstora och stora advokat- och juristbyråer har kontaktats under perioden 30 september till 15 november 2020 via olika medier. Detta resulterade i 92 svar.

Med denna rapport vill vi från Wolters Kluwer försöka skildra den juridiska sektorn i Sverige. Mät dig med dina kollegor och ladda ned whitepapret nu!
 

 

Back To Top