enable business

De juridische dienst als waardevolle en efficiënte schakel van uw organisatie

De juridische dienst als waardevolle en efficiënte schakel van uw organisatie
Downloaden

Missie van de jurist: risico's identificeren, beoordelen, controleren, beheren, beperken...


Juridisch correct handelen is van essentieel belang voor het succes van de onderneming. Het maakt de juridische afdeling zowel de voogd als het geweten van een organisatie. De ongeschreven regel is dat de jurist een totaalbeeld moet hebben van alle risico’s waaraan de onderneming potentieel kan worden blootgesteld.

Met andere woorden, het juridische team speelt een centrale rol bij het beperken van risico’s en de bescherming van de onderneming. In een steeds sterker gereguleerde en complexere omgeving kan risicobeheer een uitdaging zijn.

Om deze uitdaging aan te gaan, zal de jurist trachten de risico’s in de hele onderneming nauwkeurig te identificeren, te beoordelen, te controleren, te beheren en te beperken. In wezen betekent dit: betrokken zijn bij elk aspect van de bedrijfsvoering of het beleid dat mogelijk een wettelijke verplichting tot gevolg heeft.

Of het nu de verkoopafdeling is die een overeenkomst afsluit of de HR-afdeling die een arbeidsovereenkomst opstelt, de juridische afdeling staat centraal bij elke activiteit in de organisatie, om eventuele fouten in de afhandeling te voorkomen. Voor de juridische afdeling, die niet gezien wil worden als belemmering voor de groei van de onderneming, is het aan te raden om niet op alle gebieden tegelijk in te grijpen.

De vraag is dus hoe de juridische dienst het juiste evenwicht kan vinden tussen de bescherming van de onderneming en haar activa en het vergemakkelijken van haar activiteiten.

In deze white paper bekijken we 4 manieren waarop juridische diensten de onderneming in staat kunnen stellen weloverwogen beslissingen te nemen en groei te stimuleren, terwijl risico’s proactief worden beperkt.
Back To Top