LegalDesk
door legisway

Best practices voor corporate housekeeping

Lees het artikel

Best practices voor corporate housekeeping


Veel juristen wensen meer inzicht op hun activiteiten voor audit- en rapporteringsdoeleinden. Stelt u zich voor hoeveel tijd u zou kunnen besparen als u de voorbereiding voor een audit of due diligence in een paar uur kunt afronden. Om deze last aan administratieve taken wat te verlichten, is het cruciaal om de informatie op één plek op te slaan, waardoor ze het overzicht behouden wordt en deze informatie gemakkelijk gedeeld kan worden of besproken met belanghebbenden.

We geven u daarom graag een overzicht van een aantal best practices om juridische technologie optimaal in te zetten voor toegang tot, beheer en rapportage van bedrijfsgegevens, zoals:

  • een archief bijhouden van zakelijke documenten;
  • voorbereiding op belangrijke gebeurtenissen
  • visualisering van de bedrijfsstructuur;
  • automatisering van kapitaaltransacties
Back To Top