LegalDesk
door legisway

Best practices voor contract lifecycle management

Lees het artikel

Best practices voor contract lifecycle management


Contracten zijn essentieel voor veel organisaties. Maar de creatie en het beheer kan erg tijdrovend zijn. In een recente survey geeft slechts 33% van de juristen aan dat zij hun contracten efficiënt digitaal beheren. Dat betekent dat er ruimte is voor verbetering.

We geven u graag tips om juridische technologie optimaal in te zetten om de lifecycle van contracten te verbeteren, van concept tot uitvoering:

  • Creatie contract: gebruik contracttemplates en clausulebibliotheken om door u gefiatteerde overeenkomsten op te stellen en risico's te beperken
  • Review contract: werk veilig en efficiënt samen met verschillende partijen
  • Goedkeuring contract: automatiseer routinematige processen met taken en workflows
  • Ondertekening contract: voorkom printen-ondertekenen-scannen met elektronische handtekeningen
  • Beheer contract: één enkele bron biedt u een goed overzicht en zorgt dat u belangrijke informatie binnen handbereik hebt
Back To Top