ESG en de juridische afdeling

Het duurzaamheidslandschap breidt zich steeds verder uit en wordt steeds diverser, complexer en risicovoller. Nu de nadruk op ESG in alle sectoren en bedrijven noodzakelijk is geworden, moeten bedrijven hierop reageren door nieuwe functies te introduceren in hun organisatieschema's, sommige functies opnieuw vorm te geven of op zoek te gaan naar extern advies.

Intern wordt deze nieuwe taak vaak toegewezen aan de juridisch adviseur. De juridisch adviseur heeft de vrijheid om een eigen team samen te stellen met nieuwe rollen, zoals Chief Responsibility Officer (CRO) en Chief Sustainability Officer (CSO).

Juridische afdelingen vormen de spin in het web van juridisch, compliance- en risicomanagement, en moeten als zodanig de leiding nemen om ervoor te zorgen dat de ESG-factoren niet over het hoofd worden gezien in hun bedrijf. De juridische afdeling moet hiervoor verantwoording afleggen aan het bestuur en andere belangrijke stakeholders. Het toenemende belang van duurzaamheid en ESG gaat hand in hand met de rol van de juridische afdeling van het bedrijf.

Als bewaker van het bedrijf met ervaring in risico's en proactieve risicobeperking, is het de taak van de juridische afdeling om de leiding te nemen in de ESG-strategie en het bedrijf te helpen door

  • de risico's en kansen van de ESG-strategie effectief te communiceren;
  • ESG-rapportages en openheidsmechanismen te ontwikkelen;
  • de regulerende omgeving te beïnvloeden door hun ervaringen met regulerende instanties te delen en een regulerende ESG-structuur te ontwikkelen om positieve resultaten te bereiken

Ontvang de whitepaper

Back To Top