TeamMate

Phân tích tích hợp

Tích hợp phân tích dữ liệu cho tất cả các cuộc kiểm toán của bạn nay không còn là lý thuyết hay một điều ước xa vời. Đó chính là một thành phần thiết yếu cho một hệ thống kiểm toán nội bộ hiệu quả, năng suất và theo định hướng giá trị.

Tích hợp

Quy trình làm việc của bạn được tăng cường tính năng phân tích kiểm toán: TeamMate Analytics được tích hợp để làm việc trực tiếp với TeamMate+ Audit, cho phép bạn thu thập bằng chứng phân tích như một phần của cuộc kiểm toán mà không cần sự dung hòa khó khăn của các hệ thống khác nhau.

Hạn chế rủi ro

Hiện nay công tác phân tích thường phụ thuộc nhiều vào các phương pháp lấy mẫu dữ liệu giới hạn. Một khó khăn trong lấy mẫu dữ liệu là các tập dữ liệu giới hạn vốn có nguy cơ thiếu các dữ liệu ngoại lai bị ẩn nhưng quan trọng. Những dữ liệu này có thể là dấu hiệu của sai sót hoặc gian lận. Bằng cách tích hợp phân tích dữ liệu vào TeamMate+, nhóm của bạn có thể kiểm tra 100% các giao dịch và tìm ra những rủi ro tiềm ẩn đó.

Sẵn sàng hoạt động & Dễ truy cập

TeamMate Analytics có thư viện hơn 150 phép thử để bạn có thể cho chạy ngay lập tức trên bất kỳ tập dữ liệu nào mà không cần cấu hình hoặc tập lệnh.

TeamMate Analytics được phát triển dựa trên các công cụ dữ liệu hàng đầu được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, Microsoft Excel. Do đó, công cụ này cho phép bạn tích hợp phân tích kiểm toán vào nhóm và quy trình làm việc mà không cần phải học thêm một công cụ mới cồng kềnh hoặc thuê chuyên gia dữ liệu. Tính năng phân tích mạnh mẽ được tích hợp ở định dạng mà bất kỳ ai cũng đều có thể sử dụng.

Tập trung vào đổi mới và hướng tới tương lai

Theo đuổi giá trị cốt lõi của Wolters Kluwer, TeamMate áp dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào khách hàng để phát triển sản phẩm trong suốt 25 năm qua và sau này cũng vậy. Phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm này dựa trên xu hướng của ngành về phương diện hệ sinh thái thông tin, thúc đẩy công nghệ, thay đổi triển vọng nhân tài, rủi ro tích hợp và gián đoạn kiểm toán. Cho dù tổ chức của bạn đang hướng tới kiểm toán nhanh, giám sát rủi ro liên tục hay xu hướng mới của tương lai, TeamMate vẫn luôn đứng ở mũi nhọn phát triển của ngành kiểm toán.

Sự cống hiến không mệt mỏi của TeamMate vào sự thành công của khách hàng đã mang lại bước tiến vượt bậc với Nghiên cứu Touchstone về Kiểm toán Nội bộ. Nghiên cứu mang tính đột phá vẫn đang tiếp tục và thông qua đó, chúng tôi đang đào sâu tìm hiểu về những thách thức mà các kiểm toán viên phải đối mặt trên khắp thế giới và trong tất cả các ngành. Ngoài ra, Nghiên cứu Touchstone về Kiểm toán Nội bộ còn chỉ cho chúng tôi thấy vị trí của nghề kiểm toán nội bộ, dự đoán những thách thức trong tương lai và vận dụng hiểu biết sâu sắc đó để cung cấp thông tin về hoạt động phát triển các giải pháp thực sự đáp ứng được nhu cầu kiểm toán nội bộ.

3,000+
Khách hàng

150+
Quốc gia

5 trên 5
Doanh nghiệp kiểm toán toàn cầu

Xem bản dùng thử TeamMate Analytics

Xem minh họa về công năng của công cụ phân tích tích hợp.