Anne-Marie på Bengt Dahlgren
Skatt & Ekonomijanuari 16, 2019

– Vi har en ”hjälpas-åt-attityd”

By: Karin Andréen Olsson

Foto: Stefan Bohlin

Teknikkonsultkoncernen Bengt Dahlgren AB är en arbetsplats som präglas av samarbete och gemensamt ansvar. 2018 blev den Årets bästa arbetsgivare i Universums ranking av svenska företag.

– Vi har en ”hjälpas-åt-attityd” över gränserna, säger Anne-Marie Stake Henriksson, ekonomichef i dotterbolaget Bengt Dahlgren Brand & Risk.

I Bengt Dahlgren-koncernen jobbar alla bolag tillsammans

Bengt Dahlgren är ett av Sveriges största konsultföretag inom områdena installation, brand och risk, bygg och fastighet, samt energi och miljö. De sex dotterbolagens kontor och konsulter finns över hela landet.

Ett av skälen till utmärkelsen Årets bästa arbetsgivare tror Anne-Marie Stake Henriksson är värderingarna som lagt grunden till företagskulturen: helhetssyn, engagemang, nytänkande och spetskompetens.

– Det är bra värderingar som funkar för alla i koncernen – oavsett roll. Vi vill att våra medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till jobbet så hos oss sätter vi medarbetaren i fokus.

Delar på ansvaret

Anne-Marie och hennes ekonomiavdelning på Bengt Dahlgren Brand & Risk huserar i området Krokslätts Fabriker i Mölndal, där moderna hus samsas med röda tegelbyggnader med anor från 1800-talets textilindustri.

Här finns också Bengt Dahlgren Göteborg men däremot ingen egentlig centraliserad verksamhet. Styrelsen och ett samordningsråd med VD:arna för respektive dotterbolag pekar ut riktningen. Varje VD är ansvarig för var sitt område och delegerar uppgifter vidare ut i organisationen.

Som exempel ligger ansvaret för att sköta ekonomin i moderbolaget omväxlande på någon av dotterbolagens ekonomichefer. Anne-Marie hade uppdraget till i somras, då hon lämnade över stafettpinnen till ekonomichefen för Bengt Dahlgren Syd.

Jobbar fram riktlinjer tillsammans

Ekonomicheferna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och lägga upp gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Däremellan hörs man av på telefon eller i skype-möten.

Ekonomichefer inom Bengt Dahlgren-koncernen
Alla ekonomichefer inom Bengt Dahlgren-koncernen träffas regelbundet för att jobba fram gemensamma rutiner och riktlinjer.

– Man ska ju inte behöva uppfinna hjulet, menar Anne-Marie. Därför hjälps vi åt och kommer tillsammans fram till hur vi ska jobba.

Just nu ligger bland annat en gemensam mall för årsredovisning på bordet, liksom en ekonomihandbok med rutiner för att bolagen ska utveckla likartade arbetssätt.

– Det blir vår egen lilla Reko, säger Anne-Marie. Men självklart måste rutinerna anpassas efter respektive bolag också.

Som före detta redovisningskonsult i egen verksamhet är hon van vid egna initiativ och att ta itu med det som behövs. Även när det gäller teknik och programvaror.

– Jag har inga problem med att kavla upp ärmarna. Men jag älskar faktiskt ekonomisystem, haha! Och att lära mig nytt!

”Capego underlättar”

Hon förde med sig Wolters Kluwers (då Norstedts Juridik) programvaror, som hon arbetat med i många år, när hon lämnade konsultlivet 2013 för att börja på Bengt Dahlgren Brand & Risk. Därifrån var steget inte långt till att gå över till Capego.

– Som sagt, jag älskar nya grejer. Vi var nog bland de första företagskunderna hos Wolters Kluwer att börja med Capego, om inte den allra första. I början upplevde vi lite barnsjukdomar, men det där har man rättat till nu.

– Capego underlättar verkligen när man ska hjälpas åt som vi gör dotterbolagen emellan. Nu väntar vi på Capego Skatt. Men vi kanske inte ska vara allra först den här gången…

Med tanke på Anne-Maries bakgrund som redovisningskonsult sköter Brand & Risk sin egen redovisning. Hon har också en naturligt förhållande till värderingen ”helhetssyn”.

– Som konsult skaffade jag mig helikoptersyn. I en verksamhet som bygger på timdebitering är tidrapportering A och O. Jag förstår vikten av att kunna följa en inrapporterad projekttimme genom hela systemet, ända fram till inkomstdeklaration och vad den i slutändan betyder för ägarna.

– I takt med att vi blir mer digitala och automatiserade kan vi lägga mer tid på att avlasta våra ingenjörer från administration och frigöra fler värdefulla projekttimmar.

– Om utveckling är min drivkraft är nog ”hjälpas åt” mitt eget värdeord.

Bengt Dahlgren Brand&Risk

  • Erbjuder konsulttjänster inom brandskydd, sprinkler och riskhantering.
  • Ett av sex dotterbolag i Bengt Dahlgren-koncernen, med konsulter i Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Skövde, Jönköping, Åre/Östersund och Uppsala.
  • Företaget har 110 anställda, varav 106 ingenjörer.

Årets Bästa Arbetsgivare 2018

  • Utmärkelsen delas ut av employer branding-företaget Universum. Rankingen bygger på undersökningar bland företagens medarbetare.
  • Bengt Dahlgren har vid fyra tidigare tillfällen placerat sig i topp i olika kategorier, men är nu för första gången främst bland alla företag i undersökningen.
Karin Andréen Olsson
Back To Top