Close up image of woman typing on macbook, pink shirt, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomidecember 20, 2021

Trender inom skatteområdet inför 2022

Vi står nu inför ett nytt år. Vilka trender har vi sett inom skatteområdet de senaste åren, och kommer de att fortsätta även 2022?

2022 är ett valår, vilket innebär att det sannolikt kommer att presenteras en hel del politiska förslag under året, och en del av dem kommer att påverka skatteområdet. Sedan avgörs såklart också mycket av hur riksdag och regering ser ut efter valet och vilka förslag som blir verklighet.

Men trots den politiska ovissheten så kan man ändå identifiera vissa större trender inom skatteområdet under de senaste åren. Om inget drastiskt händer så kan man nog räkna med att dessa trender kommer att bestå in i 2022.

Behöver du en genomgång av alla nyheter inom skatteområdet inför 2022?
Läs mer om våra Skattedagar

Hållbarhet

Fokus på klimat och hållbarhet är ett tema som genomsyrar hela samhället, allt från infrastruktur till barn- och äldreomsorg. Skatteområdet är inget undantag.
Ett exempel på ett ökat hållbarhetsfokus är några av de nya områden som lagts till för RUT-avdraget. Det handlar främst om olika former av återbruk, som möjligheten att få skattereduktion för att laga och sy om kläder, för reparationer av vitvaror, eller för transport av bohag och lösöre till försäljning eller återanvändning.

”Nu har dock MP lämnat regeringen, och det har varit de som varit drivande för regler som rör cirkulär ekonomi. Så det blir intressant att se hur lagstiftarna kommer att prioritera den typen av frågor under 2022,” säger Irini Kallides, skatteexpert hos Wolters Kluwer.

Digitalisering

Precis som med hållbarhet så är digitaliseringen en av de stora megatrenderna just nu och även detta återspeglas inom skatteområdet. Sedan några år tillbaka ingår även it-tjänster i RUT-avdraget.

Coronapandemin har också drivit på digitaliseringen, vilket har lyft frågan ännu högre upp på agendan. Till exempel har hemarbete blivit en naturlig del av vardagen för många.

”Mycket av skattelagstiftningen på det här området har varit lite omodern. Den har exempelvis inte varit anpassad för hemarbete. Detta har skapat ett behov av att modernisera reglerna,” menar Irini Kallides.

Ett exempel är att en middag vid en traditionell personalfest inte förmånsbeskattas, men däremot gör den det i händelse av att arbetsgivaren anordnar en digital personalfest.

”Reglerna säger att måltiden måste ätas tillsammans, på samma plats,” säger Irini.

Skattereduktioner

Något som också varit en trend de senaste åren är skattereduktioner. När regering och riskdag vill stimulera företag så sker det ofta genom att man sänker arbetsgivaravgiften. Exempelvis för att anställa unga, för småföretag som ska anställa eller för företag som satsar på forskning och utveckling. Men för privatpersoner så används skattereduktioner snarare än skattesänkningar. Det finns både fördelar och nackdelar med skattereduktioner, anser Irini Kallides.

”Motiveringen från lagstiftare är att sänkta skatter gynnar höginkomsttagare, att en skattereduktion blir mer rättvis. Men eftersom vi nu har så många skattereduktioner så är risken också större att man inte kan utnyttja alla skattereduktioner på grund av att man helt enkelt inte betalt tillräckligt mycket skatt att få skattereduktion emot.”

För 2021 så finns det 13 skattereduktioner för privatpersoner, och det ser ut att bli ännu fler för 2022.

”Mängden skattereduktioner skapar ett större behov av planering, att man har koll på sina skattereduktioner så de inte går förlorade. Om man varit sjukskriven under ett år eller av annat skäl betalar lägre skatt kanske det är fel år att bygga om hemma, till exempel,” avslutar Irini Kallides.

Prenumerera på Skatteinformationen
Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.
Irini Kallides
Skattejurist
Back To Top