Capego sömlös plattform
Skatt & Ekonomioktober 13, 2021

”Sömlös plattform för bokslut och skatt”

Produktexpert Niclas Johansson om Capego-familjens nya tillskott: 

I och med att Wolters Kluwer nyligen lanserat Capego Skatt, utgör Capego nu en sömlös plattform för både bokslut och skatt – två program i ett.  Användaren får en tidsbesparande skatte- och deklarationsprocess, där integrationen mellan programmen är nyckeln, menar Niclas Johansson, Product Manager hos Wolters Kluwer.  Niclas JohanssonI mitten av september meddelade Wolters Kluwer att Capego Skatt lanseras på marknaden – ett efterlängtat tillskott på den molnbaserade Capego-plattformen. Niclas Johansson, Product Manager på Wolters Kluwer sedan 20 år tillbaka, beskriver hur utvecklingen tog vid när kunderna började efterfråga en ökad flexibilitet.  

– Kunderna behövde ett system där de inte var låsta vid en dator. De ville komma åt sina uppdrag oberoende av plats, och det är där molnet kommer in i bilden. Molntjänster kan upplevas som ett lite luddigt begrepp, egentligen handlar det bara om att kunna jobba var som helst, med fullständig åtkomst på ett säkert sätt, säger Niclas. 

Möjligheten att när som helst förflytta sig mellan bokslut och skatt, och samtidigt få stöd genom hela processen, har varit en stor drivkraft i utvecklingen av Capego, menar Niclas: 

– Förr gjorde du klart ett bokslut, exporterade filen, la den på skrivbordet, gick in i nästa program, letade upp filen och importerade den. Behövde du göra en verifikation fick du gå tillbaka igen och göra om hela processen. Nu får användaren den samlade bilden. Du kan direkt hoppa in och arbeta vidare med uppdraget, och snabbt växla över till skatten och vice versa. Du knyter ihop två processer under samma paraply.  

Byråstödet präglar funktionerna 

Capego tillhandahåller tekniska lösningar och användarvänlighet, i ett gemensamt gränssnitt. Navigeringen i Capego ska upplevas trygg, enkel och effektiv. I varje process, både bokslut och skatt, finns bland annat en checklista, som hjälper användaren framåt i uppdraget. Det finns även möjlighet till arbetsrollfördelning och varje uppdrag kan kvalitetsgranskas.  

– Byråstödet och processtödet är något vi alltid har arbetat med. Genom information som går att spåra blir användarna trygga. I Capego kan du direkt i klientlistan följa var i processen du och dina kollegor befinner er och arbeta vidare med uppdraget. Du förstår hela historiken, varför just en specifik siffra finns där, och kan följa den från verifikation fram till att deklarationen ska lämnas in, förklarar Niclas.  

Kundernas input driver processen  

Utöver en väl utvecklad användarvänlighet och integration mellan bokslut och skatt är expertisen bakom en viktig del av slutprodukten.  

– Wolters Kluwer sitter på en sådan oerhörd materiell kunskap runt ifyllnaden och stödet, i form av automatiska deklarationskontroller och automatiska bokslutkontroller. Det går inte att nog understryka produktexpertisen. Vi har en skatterättsavdelning som sätter sin stämpel på systemet och skattejurister som går in och verifierar under processens gång. Expertisen genomsyrar alla delar, plus att vi har haft en god hjälp av våra testpiloter, säger Niclas.  

Respons och feedback har samlats in från både testpiloter och referensgrupper under hela utvecklingsprocessen. Flertalet redovisnings- och revisionsbyråer har fått testa och utvärdera programmet, för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. Wolters Kluwers UX-avdelning har testat olika frågeställningar och prototyper löpande, och med en implementerad rutin för feedback och snabba testmöjligheter har experterna fått värdefull inblick från användarsidan.  

– Kundernas synpunkter driver vår utveckling framåt. Både testpiloter och referensgrupper har gjort ett fantastiskt jobb för att säkra processerna. Nu när produkten finns på marknaden kommer vi få ytterligare feedback, vilket hjälper oss att prioritera i det ständigt pågående arbetet med att förfina programmen, säger Niclas.  

– Vi tar kunderna på en Cloud-resa, skulle man kunna säga. Fast de behöver inte vara med helt från början, det slipper de. De kommer i stället in i ett välbeprövat system. Och familjen Capego är inte färdig. Resan fortsätter när Capego fortsätter att växa, för att ge byråstöd och integration i så många processer som möjligt, avslutar Niclas.

Läs mer om Capego >>

GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Capego Skatt

Effektivare arbetsflöden för skatt och deklaration.
Back To Top