hybrid arbetsmiljö
Skatt & Ekonomijanuari 19, 2022

Smidigare bokslutsprocess och en mer hybrid arbetsmiljö för Adsum med Capego

Adsum har samarbetat med Wolters Kluwer under flera år och nu tagit steget mot att arbeta mer molnbaserat med hjälp av Capego. En drivkraft i övergången har varit en mer hybrid arbetsplats, men även att Capego upplevs som ett system som följer ett mer naturligt arbetsflöde för hur en redovisningsekonom vill jobba. Att Adsum nu satsar på både Capego Bokslut och Capego Skatt skapar också fördelar för byråns kunder.

Utmaning & drivkrafter 

Johanna Backman Adsum

Som redovisningsbyrå är det viktigt att hålla sig uppdaterad och följa med i den snabba utvecklingen kring program och tekniska lösningar. Det säger Johanna Backman, Auktoriserad redovisningskonsult på Adsum i Västerås, när vi pratar om vilka utmaningar dagens redovisningsbyråer har.

– Idag både förväntas och behövs något mer än vår yrkesmässiga kompetens. Vi förväntas vara på tårna och hålla oss ajour med nya programvarulösningar som underlättar och effektiviserar redovisningsflödet för kunden. Med den kunskapen blir vi bättre på att informera våra kunder om hur deras dagliga arbete kan underlättas och hur de säkerställer sin redovisning. 

Johanna ser flera fördelar med att använda de finesser och funktioner som finns i moderna, digitala redovisningssystem. Mycket av den tid som läggs på det administrativa ”knackandet” kan frigöras. Det skapar nya möjligheter för redovisningskonsulterna att jobba mer proaktivt och rådgivande, samtidigt som kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

I spåren av covid-19 har många företags och så även Adsums digitala arbetssätt satts på prov. Även om det har fallit väl ut är det en bit kvar för att komma i mål på alla punkter.  

– Vi behöver bra digitala verktyg för att fungera i hybrida miljöer och nu vill vi driva den utvecklingen framåt på Adsum. Jag förespråkar själv en digital miljö och arbetsplats, och när jag började på byrån i höstas fick jag ansvaret att leda övergången till Capego. Det känns roligt och är ett steg i helt rätt riktning för oss på Adsum. 

Val av lösning  

Beslutet om Capego fattade Adsum redan för några år sedan. En viktig anledning vid valet av system var att det är en molnbaserad lösning som inte kräver någon lokal programuppdatering. Att alltid ha tillgång till senaste programversionen och inte behöva ha en egen server upplevdes mer driftsäkert. Adsum har samarbetat med Wolters Kluwer under många år. Att övergången från Wolters Kluwer Bokslut har dragit ut på tiden beror enligt Johanna på att det tidigare systemet fungerat så bra, men nu har bokslutsarbetet påbörjats i Capego för ett antal kunder.  

– Det är alltid svårt att genomföra en förändring när man är van vid att arbeta på ett visst sätt. Nu ligger det rätt i tiden för oss och när även Capego Skatt lanserades bestämde vi oss för att köra igång. Med Capego kan vi också erbjuda en hybrid arbetsplats där medarbetaren enkelt kommer åt systemet oavsett om de jobbar från kontoret, hemma eller ute hos kund, säger Johanna. 

Adsum har nyligen börjat jobbat i det nya systemet. Själv har Johanna arbetat i Capego i cirka en månad, medan några av byråns andra redovisningskonsulterna har tidigare erfarenheter från att arbeta i Capego.   

– Jag har hört mycket gott om Capego! Nu ser vi de första licenserna som en möjlighet att slussa in medarbetarna i systemet. De som har jobbat mycket i nya Capego säger att det representerar de bästa funktionerna från gamla Kapell och Bokslut, som Wolters Kluwer lyckats slå ihop i ett och samma system. 

Förväntningar & Resultat 

Förväntningarna på systemet är höga och av den erfarenhet Johanna hittills har av att jobba i Capego är känslan mycket bra: 

– Jag upplever att det till skillnad från flera andra system utgår mer från hur vi som genomför arbetet verkligen vill jobba, utifrån ett redovisningsmässigt perspektiv inte ett systemtekniskt. Capego har också ett modernare gränssnitt jämfört med andra system som är mer statiska. Det är enklare att förflytta sig mellan de olika momenten. Jag kan arbeta direkt i det digitala pappret, i själva bokslutet och ser med en gång hur det slår igenom, även i deklarationen. 

Andra fördelar som Adsum redan nu uppskattar med Capego är att arbetet blir mer tidseffektivt, att systemet är REKO-anpassat och att själva arbetsflödet känns mer naturligt och lättarbetat, vilket minimerar risken för att missa några krav. 

– Vi ser fram emot att jobba vidare i Capego. Adsum har även flera kunder som har egna Capego-licenser. Det gör att vi som redovisningskonsulter blir en naturlig kundsupport i både programfrågor och finansiella frågor. Det hoppas vi att våra kunder ser som ett mervärde i samarbetet med oss, vilket kan förstärkas ytterligare nu när vi på allvar övergår till Capego.

 
OM ADSUM 
Adsum grundades 2008 och har kontor i Västerås, Eskilstuna och Enköping. Byråns mer än 25 experter är specialiserade inom revision, årsredovisning/bokslut, skatt, rådgivning och löpande redovisning. Adsum har gedigen erfarenhet från såväl småföretag och föreningar som offentlig och publik sektor. Ordet Adsum är latin och betyder ”vara behjälplig”, vilket är en viktig ledstjärna för revisions- och redovisningsbyrån tillsammans med kompetens och hög kvalitet. 
Back To Top