Byråanstånd i Skatteprogrammet
Skatt & Ekonomiapril 06, 2020

Så här söker du Byråanstånd i Skatteprogrammet

By: Johnny Lundgren, Produktchef Skatt

Det är nu hög tid att söka byråanstånd för fysiska personer och dödsbon. Ansökan ska vara inne senast den 4 maj men gärna tidigare. En nyhet med anledning av de olika åtgärder som gjorts i samband med Corona-krisen, är att Skatteverket medger anstånd till den 15 juni för samtliga med byråanstånd. Det gäller alltså oavsett om samtliga bilagor lämnas digitalt.

Vi får många frågor i supporten hur man söker byråanstånd i Klientdatabasen. Genom att följa instruktionerna nedan och i bifogad film, blir det förhoppningsvis tydligt hur du ska gå till väga.

Ansökan upprättas via klientdatabasen som du finner underverktyg->klientdatabas->förteckning
Klientdatabas - Förteckning

Vidare väljer du ”Anstånd”…
Anstånd

och ”GUIDE Ansökan anstånd enligt plan (2604)”.
Ansökan anstånd enligt plan

Då öppnas de 6 steg som du behöver följa för att upprätta byråanståndsansökan
Upprätta byråanståndsansökan

När sista steget är klart, har du skapat en fil för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst. Via länken i nederkant av programrutan kan du gå direkt till deras tjänst för inlämning
screenshot guide SRU-inlamning  

Se instruktionsfilm för mer detaljerad genomgång av hur byråanståndsansökan genomförs Instruktionsfilm>>

Mer information om förberedelser och viktiga datum hittar du på supporten >>

Johnny Lundgren, Produktchef Skatt
Back To Top