Redovisning av fusion
Skatt & Ekonomidecember 08, 2020

Redovisning av fusion

Efter:Camilla Einarsson, redovisningsexpert

Du har väl inte missat ny vägledning och ny not i våra bokslutsprogram?

Fusioner mellan olika företag till följd av uppköp eller andra samgåenden kan upplevas som komplicerat. Nyligen publicerade Bokföringsnämnden sitt allmänna råd 2020:5 med tillhörande vägledning för redovisning av fusioner. För att underlätta bokslutsarbetet har vi skapat en ny notmall för fusioner och lagt till stöd för redovisningsprinciper.

Nytt allmänt råd BFN 2020:5 om fusioner

Det allmänna rådet gäller fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021, men får även tillämpas på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020. Fusioner före datum då vägledningen tillämpas räknas inte om.

Det nya allmänna rådet med tillhörande vägledning blir ett mer samlat regelverk och kommer att ersätta de befintliga allmänna råden

  • BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion
  • BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag

Nyheter i normgivningen

I det nya allmänna rådet ingår vägledning för redovisning av nedströms fusioner och gränsöverskridande fusioner. Det ingår även arton exempel, som är bra för alla som söker stöd i tillämpningen av regelverket.Det allmänna rådet tillämpas vid fusioner mellan aktiebolag, mellan ekonomiska föreningar samt mellan ekonomisk förening och helägt aktiebolag.
Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av fusion 2020:5
Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 2020:5

Ny not i våra bokslutsprogram

I våra bokslutsprogram finns nu en ny not för fusion att välja i notöversikten. Noten om fusion finns i listan över noter du får upp när du klickar på knappen Ny not under rubriken Övriga noter. Det finns även förslag på redovisningsprinciper för fusion att använda.
Not i Bokslut o Capego Bokslut

Vi bevakar löpande denna typ av lagändringar och implementerar i programmen. Genom att använda något av våra bokslutsprogram får du hjälp att göra rätt och kan känna dig trygg hela vägen igenom bokslutsarbetet. Läs mer om Bokslut och Capego Bokslut.

Camilla Einarsson, redovisningsexpert
Back To Top