abstract digital
Skatt & Ekonomifebruari 03, 2021

Obligatorisk digital inlämning av årsredovisning föreslås av Bolagsverket

By: Camilla Einarsson, redovisningsexpert

Vi har läst igenom Bolagsverkets hemställan (begäran, önskemål till regeringen) om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. Här kommer en lite kortare sammanfattning.

  • Gäller alla AB som upprättar årsredovisning enligt K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1)
  • Säger att Årsredovisningen ska överföras till Bolagsverket elektroniskt och att elektronisk signatur av fastställelseintyget ska tillämpas.
  • Utgångspunkten är att den nya lagstiftningen ska gälla alla AB i K2 och K3, oavsett storlek och verksamhet (dvs även de allra minsta). Det ska dock vara möjligt att bevilja undantag vid särskilda skäl, tex om bolaget inte har någon styrelseledamot eller VD med svenskt personnummer.
  • Förslaget innebär att ny lag träder ikraft och börjar gälla räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021.

Övrigt att notera

  • För övriga företagsformer som omfattas av ÅRL, tex ekonomiska föreningar säger förslaget att omskrivning av ÅRL bör ske, så att årsredovisningen får lämnas in elektroniskt och för ekonomiska föreningar att fastställelseintyget får undertecknas elektroniskt.
  • För AB som redovisar enligt K4 pågår ett arbete med att ta fram taxanomier. Dessa förväntas tas i bruk under 2022 och då borde ett obligatorium kunna införas även för AB i K4.
  • Bolagsverket har också en pågående utredning om möjligheten att i framtiden ta emot elektroniska original i stället för avskrifter av årsredovisningen. För att detta ska vara möjligt krävs bla att det är möjligt att infoga elektroniska underskrifter i iXBRL-formatet och att Bolagsverket kan validera underskrifterna.

Du hittar hela hemställan här: Hemställan om att göra digital ingivning av årsredovisning obligatorisk för aktiebolag (bolagsverket.se) >>

Camilla Einarsson, redovisningsexpert
Back To Top