Koll på likviditeten med finsit & Bokslutsprogram
Skatt & Ekonomiapril 17, 2020

Håll koll på likviditeten med hjälp av finsit och Bokslut

I tider med stor osäkerhet är det extra viktigt att ha koll på likviditeten i sitt bolag. Till din hjälp finns då Likviditetsrapporten i finsit och Likviditetsbudgeten/prognosen i Bokslutsprogrammet. Dessa rapporter hjälper dig att förutspå bolagets utveckling.

Likviditetsrapporten i finsit

För dig som har Fortnoxkoppling till finsit är det enkelt att ta fram en Likviditetsrapport. Rapporten finns alltid skapad och populeras automatiskt med värden från din bokföring och dina reskontror. Sedan kompletterar du själv med övriga uppgifter om in- och utbetalningar. Likviditetsrapporten avser kommande fyra veckor och uppdateras automatiskt när ny bokföringsdata hämtas från Fortnox.
Läs mer om att upprätta Likviditetsrapport i finsit här>>

Budget och prognos i Bokslut

I Bokslutsprogrammet finns en analysmodul för att arbeta med budget och prognoser. Utifrån en inlagd budget skapas automatiskt en likviditetsbudget, och utifrån en resultatprognos skapas automatiskt en likviditetsprognos.

I Bokslutsprogrammets målsimuleringsmodul kan du göra simuleringar och känslighetsanalyser på din prognos. Du kan till exempel testa olika scenarion, ”Vad händer om?”:

  • Om du till exempel ändrar kredittiden, så ser du direkt vilken effekt det får på likviditeten.
  • Eller om du ändrar omsättningen, vilken påverkan har det på likviditeten.

Läs mer om bokslutsprogrammet här>>

Back To Top